Forvaltningsdatabasen

Statens friluftsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens friluftsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens friluftsråd
Utvalgsnummer: 5012000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1958
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 13.06.1958 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om friluftsliv av 28. juni 1957, paragraf 21.
Mandat:
Rådet er et rådgivende organ for departementet, og skal arbeide for friluftslivets utvikling og framgang i hele landet. Rådet er etter friluftsloven også tillagt mer konkrete oppgaver. Fra 1957 var rådet det eneste sentrale organ som arbeidet med friluft
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 7 0 4 72000 Annen instans
1981 Miljøverndepartementet 7 7 3 72000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 7 7 3 50149 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 7 7 4 79000 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 7 7 4 82050 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 7 7 5 164761 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 7 7 3 37562 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 7 7 4 101650
1988 Miljøverndepartementet 7 7 2 68282
1989 Miljøverndepartementet 7 7 2 17170
1990 Miljøverndepartementet 7 7 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Inger Ekkeren Vamnes 2 216 Sekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Søilen 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jens Bugge 1 301 Lagdomer I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Lilly Walvik 2 918 Sosialsekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Nordbø 1 920 Generalplanlegger I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Administrasjonssekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Marit Wikholm 2 1201 Husmor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Sigrun Ranes 2 1566 Husmor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Karen Margrethe Baldwin 2 1638 Sekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Brita Eggen 2 1719 Legesekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Agnar Aas 1 1924 Skogforvalter I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kirsti Kolle Grøndahl 2 627 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Lilly Walvik 2 918 Sosialsekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Marit Wikholm 2 1201 Husmor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Brita Eggen 2 1719 Legesekretær I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lilly Walvik 2 918 Sosialsekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tore Hansen 1 937 Trafikksjef I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Marit Wikholm 2 1201 Husmor I statsråd 1970 1970
1982 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Karen Margrethe Baldwin 2 1638 Sekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Odd Fjerstad 1 1702 Fylkessekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Brita Eggen 2 1719 Legesekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Steinar Høgaas 1 1833 Rektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kåre Harila 1 2003 Disponent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Søilen 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970
1983 Nestleder Anna Kristine J Røine 2 227 Landssekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Nordbø 1 920 Generalplanlegger I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tore Hansen 1 937 Trafikksjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Administrasjonsse I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sigrun Ranes 2 1566 Husmor I statsråd 1970
1983 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Odd Fjerstad 1 1702 Fylkessekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Steinar Høgaas 1 1833 Rektor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kåre Harila 1 2003 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Søilen 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1984 Nestleder Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Fredriksen 1 301 Friluftskonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Nordbø 1 920 Generalplanlegger I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tore Hansen 1 937 Trafikksjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Administrasjonsse I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Reidun Vigestad Berge 2 1520 Lærer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sigrun Ranes 2 1566 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Odd Fjerstad 1 1702 Fylkessekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Høgaas 1 1833 Rektor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kåre Harila 1 2003 Disponent I statsråd 1970
1985 Nestleder Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Fredriksen 1 301 Friluftskonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tore Hansen 1 937 Trafikksjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Reidun Vigestad Berge 2 1520 Lærer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Odd Fjerstad 1 1702 Fylkessekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Steinar Høgaas 1 1833 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kåre Harila 1 2003 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Eli Bergan 2 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1970
1986 Nestleder Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Fredriksen 1 301 Friluftskonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Personlig Sekretæ I statsråd 1970
1986 Nestleder Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Leder Borghild Brennekåsa 2 827 Rektor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tore Hansen 1 937 Trafikksjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Reidun Vigestad Berge 2 1520 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Terje Halmø 1 1601 Daglig Leder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Linda Bjørgan 2 1601 Journalist I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Odd Fjerstad 1 1702 Fylkessekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Høgaas 1 1833 Rektor I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Kåre Harila 1 2003 Disponent I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Eli Bergan 2 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1970
1987 Nestleder Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Fredriksen 1 301 Friluftskonsule I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Personlig Sekre I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1987 Leder Borghild Brennekåsa 2 827 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Reidun Vigestad Berge 2 1520 Lærer I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Linda Bjørgan 2 1601 Journalist I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Terje Halmø 1 1601 Daglig Leder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Eli Bergan 2 219 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Søilen 1 220 Informasjonssje I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Fredriksen 1 301 Friluftskonsule I statsråd 1970 1970
1988 Nestleder Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Personlig Sekre I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1988 Leder Borghild Brennekåsa 2 827 Rektor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Reidun Vigestad Berge 2 1520 Lærer I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Terje Halmø 1 1601 Daglig Leder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Linda Bjørgan 2 1601 Journalist I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Eli Bergan 2 219 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Personlig Sekre I statsråd 1970
1989 Nestleder Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Leder Borghild Brennekåsa 2 827 Rektor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Linda Bjørgan 2 1601 Journalist I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Terje Halmø 1 1601 Daglig Leder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Eli Bergan 2 219 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Personlig Sekre I statsråd 1970
1990 Nestleder Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1990 Leder Borghild Brennekåsa 2 807 Rektor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Linda Bjørgan 2 1601 Journalist I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Terje Halmø 1 1601 Daglig Leder I statsråd 1970