Forvaltningsdatabasen

Samordningsnemnda for yrkesrettleiing

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samordningsnemnda for yrkesrettleiing" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samordningsnemnda for yrkesrettleiing
Utvalgsnummer: 5017000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1955
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 15.12.1955 av Kommunaldepartementet i henhold til tilråding fra Samordningsnemnda for skoleverket om sosialpedagogiske tiltak i skolen.
Mandat:
Nemnda ble oppløst 29.4.1981.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 12 12 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Arthur Lillegørd 1 103 Kontorleder 1970
1980 Vanlig medlem Sven Persson 1 216 Konsulent 1970
1980 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 219 Studieveileder 1970
1980 Vanlig medlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Randi Kittelsen 2 219 Byråsjef 1970
1980 Vanlig medlem Inger Marie Eieland 2 219 Underdirektør 1970
1980 Nestleder Jon Chr. Løken 1 220 Underdirektør 1970
1980 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær 1970
1980 Vanlig medlem Rune Solberg 1 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole B. Thorvaldsen 1 301 Studieveileder 1970
1980 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Thordis Mjelve 2 301 Sjefspsykolog 1970
1980 Vanlig varamedlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Edvard A. Brøvig 1 301 Driftskonsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Marit Lillian Hult 2 301 Førstekonsulent 1970
1980 Leder Sol Seim 2 301 Trygdedommer 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Kjell Olav Sitra 1 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Jostein Andersson 1 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig medlem Sigbjørn Hustad 1 602 Rektor 1970
1980 Vanlig medlem Svein Fjæstad 1 602 Sekretær 1970
1980 Vanlig medlem Reidar Sollid 1 806 Kontorleder 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Waage 1 1201 Universitetslektor 1970
1980 Vanlig varamedlem Werner Eiler Hagerup 1 1221 1970
1980 Vanlig varamedlem Jac Wicklem Pedersen 1 1601 Rektor 1970
1980 Vanlig medlem Alf Hammer 1 1653 Avdelingsleder 1970
1981 Vanlig varamedlem Arthur Lillegørd 1 103 Kontorleder 1970
1981 Vanlig medlem Sven Persson 1 216 Konsulent 1970
1981 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 219 Studieveileder 1970
1981 Vanlig medlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Randi Kittelsen 2 219 Byråsjef 1970
1981 Vanlig medlem Inger Marie Eieland 2 219 Underdirektør 1970
1981 Nestleder Jon Chr. Løken 1 220 Underdirektør 1970
1981 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær 1970
1981 Vanlig varamedlem Arnold Havelin 1 301 Kontorsjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Edvard A. Brøvig 1 301 Driftskonsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole B. Thorvaldsen 1 301 Studieveileder 1970
1981 Vanlig varamedlem Jostein Andersson 1 301 Konsulent 1970
1981 Vanlig medlem Jørgen Bjelke 1 301 Konsulent 1970
1981 Vanlig medlem Rune Solberg 1 301 Konsulent 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Kjell Olav Sitra 1 301 Konsulent 1970
1981 Leder Sol Seim 2 301 Trygdedommer 1970
1981 Vanlig varamedlem Marit Lillian Hult 2 301 Førstekonsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Thordis Mjelve 2 301 Sjefspsykolog 1970
1981 Vanlig medlem Svein Fjæstad 1 602 Sekretær 1970
1981 Vanlig medlem Sigbjørn Hustad 1 602 Rektor 1970
1981 Vanlig medlem Reidar Sollid 1 806 Kontorleder 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Waage 1 1201 Universitetslektor 1970
1981 Vanlig varamedlem Werner Eiler Hagerup 1 1221 1970
1981 Vanlig varamedlem Jac Wicklem Pedersen 1 1601 Rektor 1970
1981 Vanlig medlem Alf Hammer 1 1653 Avdelingsleder 1970