Forvaltningsdatabasen

Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid
Utvalgsnummer: 5019000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 06.09.1974 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget kan avgi uttalelser om vernet arbeid blant annet når det gjelder tilrettelegging av vernet arbeid, lønns- og refusjonssystemet i vernede bedrifter, offentlige støtteordninger, og forholdet til det ordinære arbeidsliv, forskning og undersøkelser o
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 0 3 4000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 5 7996 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 4 6540 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 0 0 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 0 0 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 0 0 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 6 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Dag Valla 1 216 Kontorsjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Børing 1 219 Advokat 1970
1980 Vanlig varamedlem Ellen-Margrete Flagstad 2 219 Trygdedommer 1970
1980 Vanlig medlem Vilhelm Dahl 1 219 Viseadministrerende Direk 1970
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør 1970
1980 Vanlig medlem Eva Ørbeck-Nilsen 2 220 Kontorsjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Oddbjørn Møller 1 220 Sekretær 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Vinje 1 231 Disponent 1970
1980 Leder Knut Palmstrøm 1 301 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Hartvedt 1 301 Sekretær 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Fjeldstad 1 805 Disponent 1970
1980 Vanlig medlem Marit Landsverk 2 1002 Husmor 1970
1981 Vanlig varamedlem Olav Lorvik 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Børing 1 219 Advokat 1970
1981 Vanlig medlem Vilhelm Dahl 1 219 Viseadministrerende Direk 1970
1981 Vanlig varamedlem Ellen-Margrete Flagstad 2 219 Trygdedommer 1970
1981 Vanlig medlem Eva Ørbeck-Nilsen 2 220 Kontorsjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Oddbjørn Møller 1 220 Sekretær 1970
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Lien 1 220 Direktør 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Vinje 1 231 Disponent 1970
1981 Vanlig medlem Trygve Hartvedt 1 301 Sekretær 1970
1981 Leder Knut Palmstrøm 1 301 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Fjeldstad 1 805 Disponent 1970
1981 Vanlig medlem Marit Landsverk 2 1002 Husmor 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Lorvik 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Vinje 1 231 Disponent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Myhre 1 301 Sekretær Av departement
1983 Leder Knut Palmstrøm 1 301 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Trygve Hartvedt 1 301 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Lorvik 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Vinje 1 231 Disponent Av departement 1970
1984 Leder Knut Palmstrøm 1 301 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Myhre 1 301 Sekretær Av departement
1985 Vanlig varamedlem Olav Lorvik 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Vinje 1 231 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Myhre 1 301 Sekretær Av departement
1985 Leder Knut Palmstrøm 1 301 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Olav Lorvik 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Vinje 1 231 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kåre Myhre 1 301 Sekretær Av departement
1986 Leder Knut Palmstrøm 1 301 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970