Forvaltningsdatabasen

Stavangerutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Stavangerutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Stavangerutvalget
Utvalgsnummer: 5020000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 28.10.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget er et rådgivende utvalg for sentrale og lokale myndigheter. Det skal avgi uttalelse til Arbeidsdirektoratet om søknader om arbeidstillatelse ved gruppeinntak av utenlandsk arbeidskraft til arbeider på norsk sokkel. Arbeidsdirektoratet eller fylke
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 12 33000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 33648 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 31531 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 32771 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 12 27236 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 35750 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 10 36500 Vedkommende departement
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 38882
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 40000
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 11 42119
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 7 11 28067
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 7 10 27230
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 7 10 25000
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 9 46625
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 6 31080
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 7 36899
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 5 22000
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 6 22600
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Torbjørn Oftedal 1 0 Hovedverneombud
1980 Vanlig varamedlem Erling Høiland 1 1103 Sekretær
1980 Vanlig varamedlem Halvdan Fjelldal 1 1103 Formidlingssjef
1980 Vanlig varamedlem Hallvard Bøe 1 1103 Avdelingsleder 1970
1980 Leder Sveinung Hetland 1 1103 Fylkesarbeidssjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Audun Vikør 1 1103 Overingeniør
1980 Vanlig medlem Svein Bye 1 1103 Underdirektør 1970
1980 Vanlig varamedlem Tor Kaada 1 1103 Administrerende Direktør 1970
1980 Vanlig medlem John Lode 1 1103 Distriktssjef
1980 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Formann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Politibetjent
1980 Vanlig medlem Erling Nilsen 1 1103 Politibetjent
1980 Vanlig medlem Øyvind Krovik 1 1149 Tillitsmann 1970
1980 Vanlig medlem Erling Grende 1 1201 Direktør 1970
1981 Vanlig varamedlem Torbjørn Oftedal 1 0 Hovedverneombud
1981 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Politibetjent
1981 Vanlig medlem Svein Bye 1 1103 Underdirektør 1970
1981 Vanlig medlem John Lode 1 1103 Distriktssjef
1981 Vanlig varamedlem Halvdan Fjelldal 1 1103 Formidlingssjef
1981 Vanlig medlem Erling Nilsen 1 1103 Politibetjent
1981 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Formann Av instans utenfor departement 1970
1981 Leder Sveinung Hetland 1 1103 Fylkesarbeidssjef 1970
1981 Vanlig varamedlem Hallvard Bøe 1 1103 Avdelingsleder 1970
1981 Vanlig varamedlem Audun Vikør 1 1103 Overingeniør
1981 Vanlig varamedlem Tor Kaada 1 1103 Administrerende Direktør 1970
1981 Vanlig varamedlem Erling Høiland 1 1103 Sekretær
1981 Vanlig medlem Øyvind Krovik 1 1149 Tillitsmann 1970
1981 Vanlig medlem Erling Grende 1 1201 Direktør 1970
1983 Vanlig varamedlem Audun Vikør 1 1103 Overingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Saltrø 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Magne Dybevik 1 1102 Hovedverneombud Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Saltrø 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Oddvar Lea 1 1102 Sikkerhetsoffiser Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Magne Dybevik 1 1102 Hovedverneombud Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Terje Høyland 1 0
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Lea 1 1102 Sikkerhetsoffiser Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester Av departement
1986 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Oddvar Lea 1 1102 Sikkerhetsoffis Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester Av departement
1988 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Juridisk Fagled Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Oddvar Lea 1 1102 Sikkerhetsoffis Av departement 1970
1988 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnt Risa 1 1124 Politiførstebet Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Juridisk Fagled Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Terje Olav Høiland 1 1103 Politibetjent Av departement 1970
1989 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arnt Risa 1 1124 Politiførstebet Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Juridisk Fagled Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Terje Olav Høiland 1 1103 Politibetjent Av departement 1970
1990 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arnt Risa 1 1124 Politiførstebet Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Juridisk Fagled Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Bjarte Dybvik 1 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Terje Olav Høiland 1 1103 Politibetjent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Børge Bekkeheien 1 1103 Avdelingsd Av andre 1970
1991 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Håvard Hauan 1 1103 Seksjonssj Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Avdelingssjef Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Arnt Risa 1 1124 Politiførstebet Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Juridisk Fagled Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Børge Bekkeheien 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Bjarte Dybvik 1 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Håvard Hauan 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970
1992 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ørjan Bergflødt 1 1103 2. Nestleder Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Avdelingssjef Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arnt Risa 1 1124 Politiførstebet Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Linda Halvorsen 2 1102 Juridisk Fagled Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Bye 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Ørjan Bergflødt 1 1103 2. Nestleder Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Håvard Hauan 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Agathe Holmefjord 2 1103 Overingeniør Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Avdelingssjef Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Børge Bekkeheien 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Bjarte Dybvik 1 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Arnt Risa 1 1124 Politiførstebet Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Bye 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Håvard Hauan 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Agathe Holmefjord 2 1103 Overingeniør Av andre 1970
1994 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Avdelingssjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Ørjan Bergflødt 1 1103 2 Nestleder Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Børge Bekkeheien 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Odd Meling 1 1103 Stasjonssjef Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Bjarte Dybvik 1 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Arnt Risa 1 1124 Politiførstebet Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ørjan Bergflødt 1 1102 2. Nestleder Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Odd Meling 1 1103 Stasjonssjef Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Børge Bekkeheien 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1995 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Håvard Hauan 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Agathe Holmefjord 2 1103 Overingeniør Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein Bye 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Halvdan Fjelldal 1 1103 Spesialrådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Avdelingssjef Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ørjan Bergflødt 1 1102 2. Nestleder Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1996 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Halvdan Fjelldal 1 1103 Spesialrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tarjei Lodden 1 1103 2. Nestleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Agathe Holmefjord 2 1103 Overingeniør Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Bye 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Odd Meling 1 1103 Stasjonssjef Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Børge Bekkeheien 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Avdelingssjef Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Håvard Hauan 1 1103 Advokat Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Harald Myklebust 1 1243 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Thorbjørn Flatval 1 1601 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Bye 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Agathe Holmefjord 2 1103 Overingeniør Av andre 1970
1997 Leder Gunilla Lunde 2 1103 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Håvard Hauan 1 1103 Advokat Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Lars Anders Myhre 1 1103 Forbundsformann Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut Staurland 1 1103 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Børge Bekkeheien 1 1103 Avdelingsdirekt Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Odd Meling 1 1103 Stasjonssjef Av andre 1970
1997 Varamedlem og nestleder Halvdan Fjelldal 1 1103 Spesialrådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ole Bratland 1 1103 Avdelingssjef Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Tarjei Lodden 1 1103 2. Nestleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Thorbjørn Flatval 1 1601 Av departement 1970