Forvaltningsdatabasen

Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten
Utvalgsnummer: 5046100
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 06.12.1977 av Kommunaldepartementet i henhold til Ot.prp. nr. 62 (1976-77).
Mandat:
Ekspertgruppen skal uttale seg i alle faglige spørsmål vedrørende helsetjenesten ved bedrifter.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 101 6 37000 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 10 4 27000 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 10 10 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig varamedlem Per Sollie 1 301 Ass. Overlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Sollie 1 301 Ass. Overlege Av departement 1970