Forvaltningsdatabasen

Utvalget for Landbruksdepartementet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for Landbruksdepartementet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for Landbruksdepartementet
Utvalgsnummer: 5061004
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 06.05.1981 av Hovedkomiteen
Mandat:
Gjennomgå Landbruksdepartementets saksområde med sikte på desentralisering, demokratisering og forenklinger.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 8 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 4 0 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 10 0 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 7 0 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 5 87657 Annen instans