Forvaltningsdatabasen

Utvalget for revisjon av kommuneloven og fylkeskommuneloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for revisjon av kommuneloven og fylkeskommuneloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for revisjon av kommuneloven og fylkeskommuneloven
Utvalgsnummer: 5061006
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 04.11.1982 av Hovedkomiteen
Mandat:
Videreutvikle nytt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 4 0 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 8 96993 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Sekretær, ikke medlem Thor Amlie 1 301 Førstekonsulent 1970