Forvaltningsdatabasen

Heiskontrollutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Heiskontrollutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Heiskontrollutvalget
Utvalgsnummer: 5105000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 23.06.1982 av Kommunaldepartementet i henhold til kgl.res. av 31. november 1973 og NOU 1977:7.
Mandat:
Forslag til forskrifter for heiser og rulletrapper, autorisasjonsordning for heisfirma, forslag til tempolan for iverksettelse og overgangsordninger, økonomiske og administrative konsekvenser av den foreslåtte ordning.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 10 56890 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 4 121305 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig medlem Ingvar Steine 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Jan Lihagen 1 230 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Odd Hansen 1 233 Ingeniør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Bjarne Thorleif Johannessen 1 301 Heiskontrollør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Erik Kristiansen 1 301 Heismontør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kari Gjøstøl 1 301 Konsulent Av departement 1970
1982 Leder Helge Enger 1 301 Arkitekt Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Fjærtoft 1 1504 Bygningssjef Av departement 1970