Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt
Utvalgsnummer: 5117000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. av 3. april 1987
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 5 95536
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 5 106174
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 6 80000
1990 Kommunaldepartementet 8 7 5 89235
1991 Kommunaldepartementet 8 7 4 65000
1992 Kommunaldepartementet 8 7 3 101591
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 4 130000
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 4 108000
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 4 110896
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 4 125735
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 4 120285
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 4 126250
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig varamedlem Per Einar Fjeldstad 1 213 Overingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sissel Olaisen 2 213 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1987 Medlem og sekretær Per Blom 1 219 Forsker I statsråd 1970
1987 Nestleder Erik Myhre 1 219 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Abrahamsen 1 230 Seksjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tor Bjerkedal 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Harald Siem 1 301 Overlege I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne-Lise Nordhagen 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ingrid Alfheim 2 301 Sivilingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Husby 2 1902 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Einar Fjeldstad 1 213 Overingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Sissel Olaisen 2 213 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1988 Medlem og sekretær Per Blom 1 219 Forsker I statsråd 1970
1988 Nestleder Erik Myhre 1 219 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Lars Østigaard 1 220 Seksjonssjef Av departement 1970
1988 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor Bjerkedal 1 301 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ingrid Alfheim 2 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anne-Lise Nordhagen 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Husby 2 1902 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Bjørneby 1 101 Bedriftslege I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Einar Fjeldstad 1 213 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Medlem og sekretær Per Blom 1 219 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Lars Østigaard 1 220 Seksjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Astrid Bolling 2 230 Avdelingsingeni Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Bjerkedal 1 301 Professor I statsråd 1970
1989 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ingrid Alfheim 2 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Vidar Skaug 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne-Lise Nordhagen 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Lise Hansteen 1 806 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1989 Nestleder Johan A. Aarli 1 1201 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Bjørneby 1 101 Bedriftslege I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Per Einar Fjeldstad 1 213 Overingeniør I statsråd 1970
1990 Medlem og sekretær Per Blom 1 219 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Østigaard 1 220 Seksjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Astrid Bolling 2 230 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1990 Leder Tove Strand Gerhardsen 2 301 Statsråd Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Bjerkedal 1 301 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Nordhagen 2 301 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Vidar Skaug 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970
1990 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Alfheim 2 301 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Lise Hansteen 1 806 Overingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1990 Nestleder Johan A. Aarli 1 1201 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Svein Bjørneby 1 101 Bedriftslege I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Per Einar Fjeldstad 1 213 Overingeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Einar Ebens 1 219 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars Østigaard 1 220 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Astrid Bolling 2 230 Avdelingsingeni Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kirsti Lome 2 236 Biblioteka Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Vidar Skaug 1 301 Spesiallege Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Petter Kristensen 1 301 Overlege Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Lise Nordhagen 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Alfheim 2 301 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Bjerkedal 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Varamedlem og nestleder Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Siri Hetland 2 301 Overingeni Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Wium 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Leder Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lasse Jahnsen 1 705 Saksbehand Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Lise Hansteen 1 806 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker Av departement 1970 1970
1991 Nestleder Johan A. Aarli 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Solveig Skaar 2 1601 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Einar Ebens 1 219 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kirsti Lome 2 236 Bibliotekar Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Magne Brekstad 1 301 Saksbehandler Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Petter Kristensen 1 301 Overlege Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Siri Hetland 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1992 Leder Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lasse Jahnsen 1 705 Saksbehandler Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Solveig Skaar 2 1601 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Einar Ebens 1 219 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kirsti Lome 2 236 Bibliotekar Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøarbeider Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Magne Brekstad 1 301 Saksbehandler Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Siri Hetland 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Petter Kristensen 1 301 Overlege Av departement 1970
1993 Leder Kari Blegen 2 502 Ridmann Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Solveig Skaar 2 1601 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Einar Ebens 1 219 Forsker Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Kirsti Lome 2 236 Bibliotekar Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Magne Brekstad 1 301 Saksbehandler Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Siri Hetland 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Erik Dahlberg 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Vidar Skaug 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Petter Kristensen 1 301 Overlege Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Leder Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Solveig Skaar 2 1601 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Øivind Larsen 1 103 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Espen Bjertness 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Einar Ebens 1 219 Forsker Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Marit Skogstad 2 219 Lege Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kirsti Lome 2 236 Bibliotekar Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Siri Hetland 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsti Jacobsen 2 301 Undervisningsle Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lovise Mæhle 2 301 Stipendiat Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eli Anne Kvittingen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Frøydis Langmark 2 301 Instituttoverle Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Erle Grieg Astrup 2 301 Toksikolog Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Magne Brekstad 1 301 Saksbehandler Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Geir Øyvind Bakka 1 301 Medisinsk Fagsj Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Elin Thorner 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Vidar Skaug 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Thorfrid Hansen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Petter Kristensen 1 301 Overlege Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Erik Dahlberg 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Leder Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Lisbeth Gundersen 2 1001 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Steinar Westin 1 1601 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Solveig Skaar 2 1601 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsti Ytrehus 2 1902 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Øivind Larsen 1 103 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Espen Bjertness 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Marit Skogstad 2 219 Lege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Frøydis Langmark 2 301 Instituttoverle Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kirsti Jacobsen 2 301 Undervisningsle Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lovise Mæhle 2 301 Stipendiat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erle Grieg Astrup 2 301 Toksikolog Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eli Anne Kvittingen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Elin Thorner 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lisbeth Gundersen 2 1001 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Steinar Westin 1 1601 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kirsti Ytrehus 2 1902 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Øivind Larsen 1 103 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Skogstad 2 219 Lege Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Espen Bjertness 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Elin Thorner 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Erle Grieg Astrup 2 301 Toksikolog Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kirsti Jacobsen 2 301 Undervisningsle Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Lovise Mæhle 2 301 Stipendiat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nina-M. Kristia Skalle 2 301 Saksbehandler Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eli Anne Kvittingen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Frøydis Langmark 2 301 Instituttoverle Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Lisbeth Gundersen 2 1001 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Steinar Westin 1 1601 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kirsti Ytrehus 2 1902 Professor Av departement 1970
2002 Nestleder Marie Nordby 216 Seksjonsleder
2002 Espen Bjertness 219 Førsteamanuensis
2002 Einar Jebens 219 Forsker
2002 Elin Einarsdottir Thorner 228 Avdelingsingeniør
2002 Eva Haug 229 Overingeniør
2002 Leder Bente Holm Akselsen 231 Adm. Direktør
2002 Line Arneberg 301 Hovedbibliotekar
2002 Marianne Svensli 301 Saksbehandler
2002 Erle Grieg Astrup 301 Toksikolog
2002 Eli Anne Kvittingen 301 Professor
2002 Åge Andersen 301 Avdelingsleder
2002 Arve Lie 301 Overlege
2002 Berit Bakke 301 Overingeniør
2002 Bjørn Erikson 301 Yrkeshygieniker
2002 Nils-Petter Wedege 301 Ass. Direktør
2002 Magnar Kleiven 814 Medisinsk Fagsjef
2002 Steinar Westin 1601 Professor
2002 Kirsti Ytrehus 1902 Professor
2002 Kirsti Lome Avdelingsbibliotekar
2003 Eli Anne Kvittingen Professor
2003 Eva Haug Overingeniør
2003 Nils-Petter Wedege Ass. Direktør
2003 Espen Bjertness Førsteamanuensis
2003 Nestleder Marie Nordby Seksjonsleder
2003 Magnar Kleiven Medisinsk Fagsjef
2003 Kirsti Ytrehus Professor
2003 Line Arneberg Hovedbibliotekar
2003 Arve Lie Overlege
2003 Einar Jebens Forsker
2003 Bjørn Erikson Yrkeshygieniker
2003 Steinar Westin Professor
2003 Åge Andersen Avdelingsleder
2003 Kirsti Lome Avdelingsbibliotekar
2003 Marianne Svensli Saksbehandler
2003 Elin Einarsdottir Thorner Avdelingsingeniør
2003 Berit Bakke Overingeniør
2003 Erle Grieg Astrup Toksikolog
2003 Leder Bente Holm Akselsen Adm. Direktør