Forvaltningsdatabasen

Styret for Arbeidsforskningsinstituttet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Arbeidsforskningsinstituttet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Arbeidsforskningsinstituttet
Utvalgsnummer: 5118000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. av 3. april 1987
Mandat:
Styret skal påse at forskningsinstituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til det målet og de oppgaver som er gitt for instituttet (nærmere konkretisert i instruksen for forskningsinstituttet), og innenfor de rammer s
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 6 99667
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 7 92070
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 6 75000
1990 Kommunaldepartementet 8 7 6 94000
1991 Kommunaldepartementet 8 7 5 89000
1992 Kommunaldepartementet 8 7 7 98700
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 7 95000
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 7 102531
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 4 89400
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 7 135000
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 7 7 137000
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 6 241000
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig varamedlem Signe Holst 2 219 Prosjektleder I statsråd 1970
1987 Nestleder Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Carl Erik Grennes 1 219 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Abrahamsen 1 230 Seksjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnar Johansen 1 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tamar Bermann 2 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arnold Johannessen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1987 Leder Herman Ramstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne Marie Berg 2 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Hvinden 1 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Ås 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Personalsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Signe Holst 2 219 Prosjektleder I statsråd 1970
1988 Nestleder Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Carl Erik Grennes 1 219 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anne Marie Berg 2 301 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Johansen 1 301 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ragnar Østrem 1 301 Personaldirektø Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Robert Salomon 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Hvinden 1 301 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arnold Johannessen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Ås 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Leder Herman Ramstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Signe Holst 2 219 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Carl Erik Grennes 1 219 Professor I statsråd 1970
1989 Nestleder Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ragnar Østrem 1 301 Personaldirektø Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jon Frode Blichfeldt 1 301 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Ås 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Leder Herman Ramstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Johansen 1 301 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Hvinden 1 301 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne Marie Berg 2 301 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Robert Salomon 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arnold Johannessen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Carl Erik Grennes 1 219 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Signe Holst 2 219 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Nestleder Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Leder Herman Ramstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Johansen 1 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Robert Salomon 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ragnar Østrem 1 301 Personaldirektø Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arnold Johannessen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Hvinden 1 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Berit Ås 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anne Marie Berg 2 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jon Frode Blichfeldt 1 301 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Turid Noack 2 216 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Carl Erik Grennes 1 219 Professor I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Signe Holst 2 219 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Inger Margrethe Svendsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jon Frode Blichfeldt 1 301 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Mortyr Edwige 2 301 Bibliotekar Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Berit Ås 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Hvinden 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1991 Leder Herman Ramstad 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Robert Salomon 1 301 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Ebeltoft 1 301 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ragnar Østrem 1 301 Personaldirektø Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Aslaug Hetle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1991 Nestleder Brit Opjordsmoen 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ragnar Johansen 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Arnold Johannessen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anne Marie Berg 2 301 Forsker I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Aase Morin 2 626 Fung. Avdelings Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Turid Noack 2 216 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Hærnæs Foss 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kristian Sjølaas 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Inger Margrethe Svendsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Ebeltoft 1 301 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Mortyr Edwige 2 301 Bibliotekar Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Aase Morin 2 626 Fung. Avdelings Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Turid Noack 2 216 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Inger Hærnæs Foss 2 301 Bedriftsridgive Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arne Ebeltoft 1 301 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inger Margrethe Svendsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Mortyr Edwige 2 301 Bibliotekar Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kristian Sjølaas 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Aase Morin 2 626 Fung. Avdelings Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Torleif M Hauge 1 1001 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Turid Noack 2 216 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kristian Sjølaas 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inger Margrethe Svendsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Hærnæs Foss 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Arne Ebeltoft 1 301 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Mortyr Edwige 2 301 Bibliotekar Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Aase Morin 2 626 Fung Avdelings Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Torleif M Hauge 1 1001 Direktør Av departement 1970
1995 Leder Jon E. Johnsen 1 111 Prosjektleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Turid Noack 2 216 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tordis Borchgrevink 2 301 Forsker Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Brit Denstad 2 301 Forskningsleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Olav Eikeland 1 301 Forsker Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Inger Margrethe Svendsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kristian Sjølaas 1 301 Fagsjef Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Mortyr Edwige 2 301 Bibliotekar Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Leif Lahn 1 301 Forsker Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Fanny Duckert 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Arne Ebeltoft 1 301 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Hærnæs Foss 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Aase Morin 2 626 Fung. Avdelings Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Torleif M Hauge 1 1001 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Alfred Hauge 1 1001 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kristin Tornes 2 1548 Professor I statsråd 1970
1996 Leder Jon E. Johnsen 1 111 Prosjektleder I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Leif Lahn 1 301 Forsker Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Olav Eikeland 1 301 Forsker Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Tordis Borchgrevink 2 301 Forsker Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Brit Denstad 2 301 Forskningsleder I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Fanny Duckert 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Anne Lise Ellingsæter 2 301 Forskningsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Alfred Hauge 1 1001 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kristin Tornes 2 1548 Professor I statsråd 1970
1997 Leder Jon E. Johnsen 1 111 Prosjektleder I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Hanne Heen 2 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Fanny Duckert 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Anne Lise Ellingsæter 2 301 Forskningsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Tordis Borchgrevink 2 301 Forsker Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Leif Lahn 1 301 Forsker Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Brit Denstad 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Nina-M. Kristia Skalle 2 301 Saksbehandler Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Olav Eikeland 1 301 Forsker Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Alfred Hauge 1 1001 Konsulent Av departement 1970
2002 Leder Jon E. Johnsen 111 Prosjektleder
2002 Geir Aarseth 228 Konserndirektør
2002 Nils-Petter Wedege 301 Ass. Direktør
2002 Bjørg Aase Sørensen 301 Professor
2002 Cathrine Foss Stene 301 Vice President
2002 Kristian Skjølaas 301 Spesialrådgiver
2002 Fredrik Winther 301 Forsker
2002 Angelika Schafft 301 Forsker
2002 Leder Knut Olav Grøholt 301 Adm. Direktør
2002 Pål Lynne Hansen 301 Saksbehandler
2002 Alfred Hauge 1001 Konsulent
2002 Randi Bjørgen 1601 Leder
2002 Eva Marianne Ekman Philips Forsker
2003 Cathrine Foss Stene Vice President
2003 Randi Bjørgen Leder
2003 Eva Marianne Ekman Philips Forsker
2003 Geir Aarseth Konserndirektør
2003 Kristian Skjølaas Spesialrådgiver
2003 Fredrik Winther Forsker
2003 Leder Knut Olav Grøholt Adm. Direktør
2003 Bjørg Aase Sørensen Professor
2003 Angelika Schafft Forsker