Forvaltningsdatabasen

Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene)
Utvalgsnummer: 5119000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet av Kommunal- og arbeidsdepartementet 10. april 1987, jfr. paragraf 2 i lov om endring i kommunal inndeling,
Mandat:
for å utrede og vurdere eventuelle endringer i kommuneinndelingen for byområdene Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hammerfest og Hamar.
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 3 287850
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 12 332050
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 7 268874
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Sekretær, ikke medlem Gunnar Andresen 1 233 Utredningsleder Av departement 1970
1987 Nestleder Rolf Hansen 1 301 Forretningsføre Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Berit Haga 2 301 Utreder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Undervisningsin Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Else Berit Grette 2 632 Førstesekretær Av departement 1970
1987 Leder Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Gunnar Andresen 1 233 Utredningsleder Av departement 1970
1988 Nestleder Rolf Hansen 1 301 Forretningsføre Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Berit Haga 2 301 Utreder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Undervisningsin Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Else Berit Grette 2 632 Rådmannssekretæ Av departement 1970
1988 Leder Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Berit Haga 2 301 Utreder Av departement 1970
1989 Nestleder Rolf Hansen 1 301 Forretningsføre Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Undervisningsin Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Else Berit Grette 2 632 Rådmannssekretæ Av departement 1970
1989 Leder Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann Av departement 1970