Forvaltningsdatabasen

Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering
Utvalgsnummer: 5128000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Kommunaldepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 04.12.1992.
Mandat:
I hvilken utstrekning bør det fastsettes særlige lovregler for organisering av kommunal - herunder interkommunal - virksomhet i andre former enn ved ordinære forvaltningsorganer og forvaltningsbedrifter/institusjoner etter de offentligrettslige regler i k
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Kommunaldepartementet 9 0 0 0
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 12 687084
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 15 677198
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 7 700710
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Vanlig medlem Randi Wisnes Haugen 2 215 Utredningsleder I statsråd 1970
1992 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jan Ellertsen 1 219 Utredningsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kristin Bjella 2 301 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Toril Svaan 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Medlem og sekretær Berit Haga 2 301 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bjarne Jensen 1 1001 Rådmann I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Arne J. Nymo 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Randi Wisnes Haugen 2 215 Utredningsleder I statsråd 1970
1993 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jan Ellertsen 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Berit Haga 2 301 Advokat Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Jostein Selle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kristin Bjella 2 301 Advokat I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Toril Svaan 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Bjarne Jensen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arne J. Nymo 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Randi Wisnes Haugen 2 215 Utredningsleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Jan Ellertsen 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1994 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Berit Haga 2 301 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Toril Svaan 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Jostein Selle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kristin Bjella 2 301 Advokat I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Bjarne Jensen 1 1201 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Arne J. Nymo 1 1601 Adm Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Randi Wisnes Haugen 2 215 Utredningsleder I statsråd 1970
1995 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jan Ellertsen 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Toril Svaan 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Jostein Selle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Berit Haga 2 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kristin Bjella 2 301 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjarne Jensen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Arne J. Nymo 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970