Forvaltningsdatabasen

Samisk kulturfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samisk kulturfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samisk kulturfond
Utvalgsnummer: 5129000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.94 av Kommunal- og arbeidsdepartementet med Stortingets samtykke. Sametinget har i samsvar med departementets delegasjon vedtatt forskrifter for fondet.
Mandat:
Samisk kulturfonds formål er å fremme tiltak for samisk kultur. Det er Samisk kulturråd, opprettet av Sametinget, som er fondets styre.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 10 474683
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 0 0
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 0 0
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 219 Museumslektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Konsulent Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Annelise Josefsen 2 703 Billedkunstner Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Sverre Fjellheim 1 1736 Konservator Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Elsa Lifjell 2 1833 Reindriftsagron Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Ingrid Wernberg 2 1902 Barnehageassist Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Ard Eirik Hermansen 1 1920 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Turid Hausner 2 1938 Adjunkt Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Brynjulf Blixgård 1 1942 Lærer Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Trygve L. Guttormsen 1 2011 Kunstner Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av andre 1970
1995 Leder Jon Eldar Einejord 1 2021 Rektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Aage Solbakk 1 2025 Av andre 1970
1995 Nestleder Ann Jorid Henriksen 2 2027 Konsulent Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 219 Museumslektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Konsulent Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Annelise Josefsen 2 703 Billedkunstner Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Sverre Fjellheim 1 1736 Konservator Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Elsa Lifjell 2 1833 Reindriftsagron Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Ingrid Wernberg 2 1902 Barnehageassist Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Ard Eirik Hermansen 1 1920 Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Turid Hausner 2 1938 Adjunkt Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Brynjulf Blixgård 1 1942 Lærer Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Trygve Lund Guttormsen 1 2011 Kunstner Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av andre 1970
1996 Leder Jon Eldar Einejord 1 2021 Rektor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Aage Solbakk 1 2025 Av andre 1970
1996 Nestleder Ann Jorid Henriksen 2 2027 Konsulent Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 219 Museumslektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Kjersti Myrnes Balto 2 301 Konsulent Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Annelise Josefsen 2 703 Billedkunstner Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Sverre Fjellheim 1 1736 Konservator Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Elsa Lifjell 2 1833 Reindriftsagron Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Ingrid Wernberg 2 1902 Barnehageassist Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Ard Eirik Hermansen 1 1920 Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Turid Hausner 2 1938 Adjunkt Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Brynjulf Blixgård 1 1942 Lærer Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Trygve Lund Guttormsen 1 2011 Kunstner Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Ravna Somby 2 2021 Reineier Av andre 1970
1997 Leder Jon Eldar Einejord 1 2021 Rektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Aage Solbakk 1 2025 Av andre 1970
1997 Nestleder Ann Jorid Henriksen 2 2027 Konsulent Av andre 1970