Forvaltningsdatabasen

Tariffnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tariffnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tariffnemnda
Utvalgsnummer: 5139000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 01.01.1994. Det følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler (lov 4. juni 1993 nr. 58) § 2 at Kongen skal oppnevne en tariffnemnd. Tariffnemnda har myndighet til å treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller d
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Kommunal- og regionaldepartementet
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Jan K. Balstad 216 Pensjonist
2002 Eli Mette Jarbo 219 Rådgiver
2002 Brit Spilling 219 Forhandlingsleder
2002 Tore Lindholt 231 Direktør
2002 Anne Austbø 301 Sorenskriver
2002 Bjørn Kolby 301 Advokat
2002 Leder Ellen Mo 301 Lagdommer
2002 Harald Rysst 301 Pensjonist
2003 Lars Chr. Berge Viseadm. Direktør
2003 Tore Lindholt Direktør
2003 Eli Mette Jarbo Rådgiver
2003 Anne Austbø Sorenskriver
2003 Leder Ellen Mo Lagdommer
2003 Knut Bodding Avdelingsleder
2003 Ellen Stensrud Lo-Sekretær
2003 Brit Spilling Forhandlingsleder