Forvaltningsdatabasen

Språkstyret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Språkstyret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Språkstyret
Utvalgsnummer: 5149000
Utvalgstype: Permanente utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Kommunal- og regionaldepartementet
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Nestleder Nora Marie Bransfjell 1736 Lærer
2002 Anders Nystø 1850
2002 Tor Magne Berg 1902
2002 Leder Rolf| Olsen 1940
2002 Inger-Marie Oskal 2011 Kontorfullmektig
2003 Anders Nystø
2003 Inger-Marie Oskal Kontorfullmektig
2003 Leder Rolf| Olsen
2003 Nestleder Nora Marie Bransfjell Lærer
2003 Tor Magne Berg