Forvaltningsdatabasen

Styret for Den Norske Opera & Ballett

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Den Norske Opera & Ballett" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Den Norske Opera & Ballett
Utvalgsnummer: 518
Opprettelsesår: 1957
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kultur- og kirkedepartementet
2005 Kultur- og kirkedepartementet
2006 Kultur- og kirkedepartementet
2007 Kultur- og kirkedepartementet
2008 Kultur- og kirkedepartementet
2009 Kultur- og kirkedepartementet
2010 Kulturdepartementet
2011 Kulturdepartementet
2012 Kulturdepartementet
2013 Kulturdepartementet
2014 Kulturdepartementet
2015 Kulturdepartementet
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
2020 Kulturdepartementet
2021 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2005 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2006 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2007 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2008 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2009 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2010 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2011 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2012 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2013 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2014 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2015 Harald Espedal 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Päivi Irmeli Kärkkäinen 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Monica Salthella 2 0 Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2015 Anne Carine Tanum 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Jan Petersen 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2015 Henrik Celius 1 3610 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Rasmus Hagerup Heggdal 1 3740 Departementet 01.01.2015 14.09.2017
2015 Bo Mogens Elley 1 6560 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Marit Brekke 2 8700 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Jan-Andre Strand 1 11810 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Janicke Lee Tombre 2 20500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Louise Carolyn Bothner-By 2 26140 Departementet 01.01.2015 14.09.2017
2015 Espen Langvik 1 90130 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Päivi Irmeli Kärkkäinen 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Jan Petersen 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Anne Carine Tanum 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Harald Espedal 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Monica Salthella 2 0 Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2016 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2016 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Henrik Celius 1 3610 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Rasmus Hagerup Heggdal 1 3740 Departementet 01.01.2015 14.09.2017
2016 Bo Mogens Elley 1 6560 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Marit Brekke 2 8700 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Jan-Andre Strand 1 11810 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Janicke Lee Tombre 2 20500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Louise Carolyn Bothner-By 2 26140 Departementet 01.01.2015 14.09.2017
2016 Espen Langvik 1 90130 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Jan Petersen 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Päivi Irmeli Kärkkäinen 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Monica Salthella 2 0 Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2017 Harald Espedal 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Anne Carine Tanum 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Håkon Berge 1 0 Departementet 30.06.2017 31.12.2019
2017 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.1957 14.09.2017
2017 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Henrik Celius 1 3610 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Rasmus Hagerup Heggdal 1 3740 Departementet 01.01.2015 14.09.2017
2017 Bo Mogens Elley 1 6560 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Marit Brekke 2 8700 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Jan-Andre Strand 1 11810 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Janicke Lee Tombre 2 20500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Louise Carolyn Bothner-By 2 26140 Departementet 01.01.2015 14.09.2017
2017 Gro Bergrabb 2 80110 Departementet 30.06.2017 31.12.2019
2017 Espen Langvik 1 90130 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Päivi Irmeli Kärkkäinen 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Harald Espedal 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Jan Petersen 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Håkon Berge 1 0 Departementet 30.06.2017 31.12.2019
2018 Anne Carine Tanum 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Henrik Celius 1 3610 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Bo Mogens Elley 1 6560 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Marit Brekke 2 8700 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Jan-Andre Strand 1 11810 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Janicke Lee Tombre 2 20500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Gro Bergrabb 2 80110 Departementet 30.06.2017 31.12.2019
2018 Espen Langvik 1 90130 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Päivi Irmeli Kärkkäinen 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Harald Espedal 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Håkon Berge 1 0 Departementet 30.06.2017 31.12.2019
2019 Anne Carine Tanum 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Jan Petersen 1 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Markku Ilari Salonen 1 3500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Henrik Celius 1 3610 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Bo Mogens Elley 1 6560 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Marit Brekke 2 8700 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Jan-Andre Strand 1 11810 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Janicke Lee Tombre 2 20500 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Gro Bergrabb 2 80110 Departementet 30.06.2017 31.12.2019
2019 Espen Langvik 1 90130 Departementet 01.01.2015 31.12.2019