Forvaltningsdatabasen

Samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samarbeidsråd for kultur og reiseliv" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samarbeidsråd for kultur og reiseliv
Utvalgsnummer: 519
Opprettelsesår: 2017
Tilhørende departement: Kulturdepartementet
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Marit Lien 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2017 Kjetil Smørås 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Reidar Fuglestad 1 0 Departementet 12.06.2017 31.12.2019
2017 Kristian Jørgensen 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Line Endresen Normann 2 0 Departementet 12.06.2017 31.12.2019
2017 Bård Flikke 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Tove Moe Dyrhaug 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2017 Svein Arild Steen-Mevold 1 0 Departementet 19.06.2017 31.12.2019
2017 Karin Hindsbo 2 0 Departementet 16.06.2017 16.04.2018
2017 Monja Mjelva 2 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Knut-Eirik Dybdal 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Sølvi Rolland 2 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2017
2017 Morten Thorvaldsen 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Lisbeth Klastrup 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2017 Hege Anita Eilertsen 2 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Stein Olav Henrichsen 1 7760 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2017 Kirsti Mathisen Hjemdal 2 46160 Forskningssjef Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2017 Maria Utsi 2 94150 Departementet 13.06.2017 16.04.2018
2018 Monja Mjelva 2 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Reidar Fuglestad 1 0 Departementet 12.06.2017 31.12.2019
2018 Marit Lien 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2018 Knut-Eirik Dybdal 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Lisbeth Klastrup 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2018 Karin Hindsbo 2 0 Departementet 16.06.2017 16.04.2018
2018 Nina K. Lauvsnes 2 0 Departementet 18.04.2018 31.12.2019
2018 Hege Anita Eilertsen 2 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Tove Moe Dyrhaug 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2018 Kristian Jørgensen 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Morten Thorvaldsen 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Bård Flikke 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Christina Hætta 2 0 Departementet 18.04.2018 31.12.2019
2018 Svein Arild Steen-Mevold 1 0 Departementet 19.06.2017 31.12.2019
2018 Line Endresen Normann 2 0 Departementet 12.06.2017 31.12.2019
2018 Kjetil Smørås 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Ingrid Røynesdal 2 2570 Direktør Departementet 16.04.2018 31.12.2019
2018 Stein Olav Henrichsen 1 7760 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2018 Kirsti Mathisen Hjemdal 2 46160 Forskningssjef Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2018 Maria Utsi 2 94150 Departementet 13.06.2017 16.04.2018
2019 Svein Arild Steen-Mevold 1 0 Departementet 19.06.2017 31.12.2019
2019 Morten Thorvaldsen 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Christina Hætta 2 0 Departementet 18.04.2018 31.12.2019
2019 Kjetil Smørås 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Kristian Jørgensen 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Reidar Fuglestad 1 0 Departementet 12.06.2017 31.12.2019
2019 Tove Moe Dyrhaug 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2019 Bård Flikke 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Lisbeth Klastrup 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2019 Hege Anita Eilertsen 2 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Knut-Eirik Dybdal 1 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Marit Lien 2 0 Departementet 14.06.2017 31.12.2019
2019 Nina K. Lauvsnes 2 0 Departementet 18.04.2018 31.12.2019
2019 Line Endresen Normann 2 0 Departementet 12.06.2017 31.12.2019
2019 Monja Mjelva 2 0 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Ingrid Røynesdal 2 2570 Direktør Departementet 16.04.2018 31.12.2019
2019 Stein Olav Henrichsen 1 7760 Departementet 13.06.2017 31.12.2019
2019 Kirsti Mathisen Hjemdal 2 46160 Forskningssjef Departementet 01.01.2017 31.12.2019