Forvaltningsdatabasen

Klagenemnd i hjemsendingssaker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnd i hjemsendingssaker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnd i hjemsendingssaker
Utvalgsnummer: 532
Opprettelsesår: 2005
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Forskrift
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Forsvarsdepartementet
2005 Forsvarsdepartementet
2006 Forsvarsdepartementet
2007 Forsvarsdepartementet
2008 Forsvarsdepartementet
2009 Forsvarsdepartementet
2010 Forsvarsdepartementet
2011 Forsvarsdepartementet
2012 Forsvarsdepartementet
2013 Forsvarsdepartementet
2014 Forsvarsdepartementet
2015 Forsvarsdepartementet
2016 Forsvarsdepartementet
2017 Forsvarsdepartementet
2018 Forsvarsdepartementet
2019 Forsvarsdepartementet
2020 Forsvarsdepartementet
2021 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2005 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2006 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2007 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2008 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2009 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2010 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2011 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2011 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2012 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2012 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2013 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2013 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2014 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2014 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2015 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2015 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2016 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2016 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2017 Eigil Jespersen 1 3560 Leder forhandling 01.09.2017 30.08.2019
2017 Jens Waagø 1 9820 Oberstløytnant 01.09.2017 20.11.2021
2017 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2017 Rune Rudberg 1 20130 Nestleder 01.09.2017 20.11.2021
2017 Kennet Bergland 1 34750 Forhandler 01.09.2017 20.11.2021
2017 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2018 Eigil Jespersen 1 3560 Leder forhandling 01.09.2017 30.08.2019
2018 Jens Waagø 1 9820 Oberstløytnant 01.09.2017 20.11.2021
2018 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2018 Rune Rudberg 1 20130 Nestleder 01.09.2017 20.11.2021
2018 Kennet Bergland 1 34750 Forhandler 01.09.2017 20.11.2021
2018 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2019 Eigil Jespersen 1 3560 Leder forhandling 01.09.2017 30.08.2019
2019 Jens Waagø 1 9820 Oberstløytnant 01.09.2017 20.11.2021
2019 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2019 Rune Rudberg 1 20130 Nestleder 01.09.2017 20.11.2021
2019 Kennet Bergland 1 34750 Forhandler 01.09.2017 20.11.2021
2019 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2020 Jens Waagø 1 9820 Oberstløytnant 01.09.2017 20.11.2021
2020 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2020 Rune Rudberg 1 20130 Nestleder 01.09.2017 20.11.2021
2020 Kennet Bergland 1 34750 Forhandler 01.09.2017 20.11.2021
2020 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021
2021 Jens Waagø 1 9820 Oberstløytnant 01.09.2017 20.11.2021
2021 Ragnhild Bye 2 15700 Oberstløytnant 11.11.2011 20.11.2021
2021 Rune Rudberg 1 20130 Nestleder 01.09.2017 20.11.2021
2021 Kennet Bergland 1 34750 Forhandler 01.09.2017 20.11.2021
2021 Stein Husby 1 36120 Pensjonist 01.01.2005 20.11.2021