Forvaltningsdatabasen

Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett
Utvalgsnummer: 539
Opprettelsesår: 2011
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Forskrift
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Tilsyn
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2010 Olje- og energidepartementet
2011 Olje- og energidepartementet
2012 Olje- og energidepartementet
2013 Olje- og energidepartementet
2014 Olje- og energidepartementet
2015 Olje- og energidepartementet
2016 Olje- og energidepartementet
2017 Olje- og energidepartementet
2018 Olje- og energidepartementet
2019 Olje- og energidepartementet
2020 Olje- og energidepartementet
2021 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2011 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2011 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2011 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2012 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2012 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2012 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2013 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2013 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2013 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2014 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2014 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2014 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2015 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2015 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2015 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2016 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2016 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2016 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2017 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2017 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2017 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2018 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2018 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2018 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2019 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2019 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2019 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2020 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2020 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2020 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2021 Mette Helene Bjørndal 2 50450 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2021 Ernst Nordtveit 1 50590 Professor 24.06.2011 20.02.2021
2021 Christian Riis 1 53550 Professor 24.06.2011 20.02.2021