Forvaltningsdatabasen

Tjenesteboligutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tjenesteboligutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tjenesteboligutvalget
Utvalgsnummer: 5403100
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 0 3 49000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Reidar Salvesen 1 216 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Grete Stenerud 2 217 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Johan W. Sverdrup 1 219 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Rune Gerhardsen 1 301 Økonom Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tor Smeby 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjørg Turid Ofstad 2 301 Informasjonssjef Av departement 1970
1980 Leder Brynjulf Bull 1 301 Høyesterettsadvokat Av departement 1970