Forvaltningsdatabasen

IKT-sikkerhetsutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "IKT-sikkerhetsutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: IKT-sikkerhetsutvalg
Utvalgsnummer: 549
Opprettelsesår: 2017
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Terje Wold 1 0 Direktør - Cybersikkerhet Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2017 Hans Christian Holthe 1 0 Skattedirektør Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2017 Lillian Røstad 2 0 Head of Information Sescurity Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2017 Therese Steen 2 0 Lagdommer Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2017 Lee A. Bygrave 1 0 Professor Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2017 Marie Moe 2 0 Forskningsleder Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2017 Håkon Grimstad 1 0 Administrerende direktør Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2017 Torgeir Waterhouse 1 6780 Direktør internett og nye medier Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Håkon Grimstad 1 0 Administrerende direktør Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Therese Steen 2 0 Lagdommer Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Terje Wold 1 0 Direktør - Cybersikkerhet Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Lillian Røstad 2 0 Head of Information Sescurity Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Lee A. Bygrave 1 0 Professor Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Hans Christian Holthe 1 0 Skattedirektør Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Marie Moe 2 0 Forskningsleder Kongen 01.01.2017 31.12.2018
2018 Torgeir Waterhouse 1 6780 Direktør internett og nye medier Kongen 01.01.2017 31.12.2018