Forvaltningsdatabasen

Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd
Utvalgsnummer: 55
Opprettelsesår: 2011
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Ikke formalisert
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2010 Forsvarsdepartementet
2011 Forsvarsdepartementet
2012 Forsvarsdepartementet
2013 Forsvarsdepartementet
2014 Forsvarsdepartementet
2015 Forsvarsdepartementet
2016 Forsvarsdepartementet
2017 Forsvarsdepartementet
2018 Forsvarsdepartementet
2019 Forsvarsdepartementet
2020 Forsvarsdepartementet
2021 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2011 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2011 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2011 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2011 Børre Rikardsen 1 20540 oberstløytnant Kongen 01.01.2011 07.05.2012
2011 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2012 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2012 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2012 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2012 Tonje Skinnarland 2 15330 oberst Kongen 01.01.2012 01.12.2014
2012 Børre Rikardsen 1 20540 oberstløytnant Kongen 01.01.2011 07.05.2012
2012 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2013 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2013 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2013 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2013 Tonje Skinnarland 2 15330 oberst Kongen 01.01.2012 01.12.2014
2013 Sven-Erik Grieg-Smith 1 50930 prosjektleder Kongen 01.01.2013 01.12.2014
2013 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2014 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2014 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2014 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2014 Tonje Skinnarland 2 15330 oberst Kongen 01.01.2012 01.12.2014
2014 Sven-Erik Grieg-Smith 1 50930 prosjektleder Kongen 01.01.2013 01.12.2014
2014 Johan Christian Harstad 1 51790 kommandør Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2014 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2015 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2015 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2015 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2015 Johan Christian Harstad 1 51790 kommandør Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2015 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2016 Ellen Rømming 2 0 Spesialrådgiver Kongen 02.05.2016 01.06.2018
2016 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2016 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2016 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2016 Johan Christian Harstad 1 51790 kommandør Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2016 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2017 Ellen Rømming 2 0 Spesialrådgiver Kongen 02.05.2016 01.06.2018
2017 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2017 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2017 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2017 Johan Christian Harstad 1 51790 kommandør Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2017 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2018 Ellen Rømming 2 0 Spesialrådgiver Kongen 02.05.2016 01.06.2018
2018 Aurora Wulvik 1 1720 student Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2018 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2018 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2018 Johan Christian Harstad 1 51790 kommandør Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2018 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2018 Johanne Løvli Harstad 2 93600 Student Kongen 01.06.2018 31.12.2022
2019 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2019 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2019 Johan Christian Harstad 1 51790 kommandør Kongen 01.01.2014 31.12.2019
2019 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører Kongen 01.01.2011 31.03.2019
2019 Johanne Løvli Harstad 2 93600 Student Kongen 01.06.2018 31.12.2022
2020 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2020 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2020 Kåre Rubert Karlsen 1 53060 Kommandørkaptein Kongen 01.01.2020 31.12.2024
2020 Johanne Løvli Harstad 2 93600 Student Kongen 01.06.2018 31.12.2022
2020 Regina Alexandrova 2 93600 Major Kongen 01.01.2020 31.12.2024
2021 Gro Nystuen 2 2580 Assisterende direktør Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2021 Kjetil Skogrand 1 13890 Partner Kongen 01.01.2011 31.03.2021
2021 Kåre Rubert Karlsen 1 53060 Kommandørkaptein Kongen 01.01.2020 31.12.2024
2021 Regina Alexandrova 2 93600 Major Kongen 01.01.2020 31.12.2024
2021 Johanne Løvli Harstad 2 93600 Student Kongen 01.06.2018 31.12.2022