Forvaltningsdatabasen

Offentlig utvalg for framtidens ressurskontroll

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Offentlig utvalg for framtidens ressurskontroll" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Offentlig utvalg for framtidens ressurskontroll
Utvalgsnummer: 560
Opprettelsesår: 2018
Tilhørende departement: Nærings- og fiskeridepartementet
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2017 Nærings- og fiskeridepartementet
2018 Nærings- og fiskeridepartementet
2019 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2018 Hans Petter Tetmo 1 0 Departementet 15.06.2018 18.09.2018