Forvaltningsdatabasen

Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning
Utvalgsnummer: 570
Opprettelsesår: 2018
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2018 Camilla AC Tepfers 2 2700 Partner og medgründer Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Javad Mushtaq 1 3580 Direktør og CEO Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Simen Markussen 1 4900 Seniorforsker Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Lars Johannessen Kirkebøen 1 7500 Forsker Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Dag Arthur Aasbø 1 17120 Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Svein-Olav Torø 1 36130 Daglig leder Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Truls Nordahl 1 40290 Seniorrådgiver Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Torbjørn Tvedt 1 50190 Rektor Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Kristin Reiso Lawther 2 52250 Nestleder, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Berit Johanne Kjeldstad 2 70560 Avdelingsleder Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Wenche Pedersen Dehli 2 76030 Helse- og sosialdirektør Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Inga-Lill Sundset 2 80740 Seksjonsleder Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2018 Bjørn Audun Risøy 1 86240 Daglig leder Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Camilla AC Tepfers 2 2700 Partner og medgründer Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Javad Mushtaq 1 3580 Direktør og CEO Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Simen Markussen 1 4900 Seniorforsker Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Lars Johannessen Kirkebøen 1 7500 Forsker Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Dag Arthur Aasbø 1 17120 Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Svein-Olav Torø 1 36130 Daglig leder Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Truls Nordahl 1 40290 Seniorrådgiver Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Torbjørn Tvedt 1 50190 Rektor Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Kristin Reiso Lawther 2 52250 Nestleder, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Berit Johanne Kjeldstad 2 70560 Avdelingsleder Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Wenche Pedersen Dehli 2 76030 Helse- og sosialdirektør Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Inga-Lill Sundset 2 80740 Seksjonsleder Kongen 01.01.2018 01.06.2019
2019 Bjørn Audun Risøy 1 86240 Daglig leder Kongen 01.01.2018 01.06.2019