Forvaltningsdatabasen

Hjemfallsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hjemfallsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hjemfallsutvalget
Utvalgsnummer: 577
Opprettelsesår: 2003
Opphørsår: 2005
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Kristine Ryssdal 2 0 juridisk direktør 01.01.2003 31.12.2005
2004 Gunnar Tore Stenseng 1 0 ordfører 01.01.2003 31.12.2005
2004 Lars Sørgard 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2005
2004 Caroline Lund 2 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2004 Hans Olav Felix 1 0 forbundsleder 01.01.2003 31.12.2005
2004 Britt Skinstad Nordlund 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.12.2005
2004 Johan Fr. Remmen 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2004 Frode Karlsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.12.2005
2004 Tore Vestbakke 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2004 Gunnar Martinsen 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2004 Stein Erik Stinessen 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2004 Elena Bråten 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.12.2005
2004 John Støyva 1 0 01.01.2003 31.12.2005
2004 Geir Axelsen 1 0 underdirektør 01.01.2003 31.12.2005
2004 Per Håkon Høisveen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2003 31.12.2005
2004 Henning Solhaug 1 0 forbundssekretær 01.01.2003 31.12.2005
2004 Merethe Gudmundseth Storødegård 2 0 fylkesordfører 01.01.2003 31.12.2005
2004 Steinar Hauge 1 11880 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.12.2005
2005 Britt Skinstad Nordlund 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.12.2005
2005 Lars Sørgard 1 0 professor 01.01.2003 31.12.2005
2005 Merethe Gudmundseth Storødegård 2 0 fylkesordfører 01.01.2003 31.12.2005
2005 Johan Fr. Remmen 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2005 Tore Vestbakke 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2005 Stein Erik Stinessen 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2005 Gunnar Martinsen 1 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2005 Gunnar Tore Stenseng 1 0 ordfører 01.01.2003 31.12.2005
2005 Henning Solhaug 1 0 forbundssekretær 01.01.2003 31.12.2005
2005 Hans Olav Felix 1 0 forbundsleder 01.01.2003 31.12.2005
2005 Kristine Ryssdal 2 0 juridisk direktør 01.01.2003 31.12.2005
2005 Geir Axelsen 1 0 underdirektør 01.01.2003 31.12.2005
2005 Elena Bråten 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.12.2005
2005 Caroline Lund 2 0 advokat 01.01.2003 31.12.2005
2005 John Støyva 1 0 01.01.2003 31.12.2005
2005 Frode Karlsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.12.2005
2005 Per Håkon Høisveen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2003 31.12.2005
2005 Steinar Hauge 1 11880 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.12.2005