Forvaltningsdatabasen

Rådet for sigøynerspørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for sigøynerspørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for sigøynerspørsmål
Utvalgsnummer: 6009000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 09.07.1971 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet er et koordinerende og rådgivende organ for de departementer og myndigheter som arbeider med tiltak for sigøynere i Norge. Rådet skal drøfte og komme med forslag til effektivisering og utbygging av samfunnets tiltak for å bedre sigøynernes livsvilkå
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 9 0 7 0 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 9 9 7 41917 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 0 0 7 63170 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 0 0 4 32440 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Leiv Berge 1 217 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Marie Aslaksrud 2 219 Politiadjutant I statsråd 1970
1980 Leder Tor Rønning 1 233 Sosialkonsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Polykarp Karoli 1 301
1980 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingssjef I statsråd
1980 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Franz Josef 1 301
1980 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Hanne Christine Thorsen 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Tore Håvard Toreng 1 402 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar De Capua 1 216 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anne Marie Aslaksrud 2 219 Politiadjutant I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Spjøtvoll 1 301 Formidlingssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Polykarp Karoli 1 301
1981 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 301 I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jo Flydal 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Reidunn Ingvoldstad 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingssjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Børre Svendsen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Franz Josef 1 301
1981 Vanlig varamedlem Milosh Karoli 1 301 Pensjonist I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Alfons Peterboss 1 301 I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Tore Håvard Toreng 1 402 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar De Capua 1 216 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Polykarp Karoli 1 301 Pensjonist 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Milosh Karoli 1 301 Pensjonist 1970
1983 Vanlig medlem Reidunn Ingvoldstad 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Spjøtvoll 1 301 Formidlingssjef I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Karin Zetlitz-Hærem 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 301 Cand.Jur. I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Franz Josef 1 301 Pensjonist 1970
1983 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jo Flydal 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Alfons Peterboss 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar De Capua 1 216 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jo Flydal 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Reidunn Ingvoldstad 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Franz Josef 1 301 Pensjonist 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Spjøtvoll 1 301 Formidlingssjef I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Karin Zetlitz-Hærem 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Milosh Karoli 1 301 Pensjonist 1970
1984 Vanlig varamedlem Alfons Peterboss 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Polykarp Karoli 1 301 Pensjonist 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar De Capua 1 216 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jo Flydal 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Alfons Peterboss 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Reidunn Ingvoldstad 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Polykarp Karoli 1 301 Pensjonist 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Milosh Karoli 1 301 Pensjonist 1970
1985 Vanlig medlem Franz Josef 1 301 Pensjonist 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Karin Zetlitz-Hærem 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Spjøtvoll 1 301 Formidlingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar De Capua 1 216 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Øystein Sagberg 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Polykarp Karoli 1 301 Pensjonist 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Karin Zetlitz-Hærem 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Spjøtvoll 1 301 Formidlingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Franz Josef 1 301 Pensjonist 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Reidunn Ingvoldstad 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Alfons Peterboss 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1986 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jo Flydal 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Milosh Karoli 1 301 Pensjonist 1970