Forvaltningsdatabasen

Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Vest-Agder

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Vest-Agder" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Vest-Agder
Utvalgsnummer: 6033000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 1960 av Sosialdepartementet i henhold til lov om uføretrygd av 22. januar 1960, paragraf 11, nå etter lov om folketrygd av 17. juni 1966, paragraf 13,3.
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 31 97000 Annen instans
1981 Sosialdepartementet 4 11 31 97000 Annen instans
1982 Sosialdepartementet 4 11 31 94766 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 4 11 26 121078 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 4 11 32 117353 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 4 11 32 119435 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 4 11 34 170736 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 4 11 22 78023
1988 Sosialdepartementet 4 11 26 107251
1989 Sosialdepartementet 4 11 25 104736
1990 Sosialdepartementet 4 11 20 80625
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Per Løvsland 1 1001 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Per Sodeland 1 1001 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn Endresen 1 1001 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Sigbjørn Fossdal 1 1004 Administrasjonssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Haakon Alf Stokke 1 1001 Attføringskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Einarsen 1 1001 Arbeidskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem William R. Glad 1 1001 Ass.Fylkeslege Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Harald Fjeld 1 1001 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Foss-Hansen 1 1001 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Asbjørn Endresen 1 1001 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Vidar Mo 1 1002 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Reidar Skogstad 1 1002 Arbeidskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jon Wiig 1 1002 Trygdeavdelingsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Jørgensen 1 1014 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Berg Larsen 1 1018 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arna Berg 2 1026 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ruth Byremo 2 1027 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gudrun Bringsjord 2 1032 Trygdeavdelingsleder Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald Fjeld 1 1001 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar Einarsen 1 1001 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Foss-Hansen 1 1001 Trygdesjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem William R. Glad 1 1001 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Haakon Alf Stokke 1 1001 Attføringskonsule Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Finn Vidar Mo 1 1002 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Reidar Skogstad 1 1002 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jon Wiig 1 1002 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Jørgensen 1 1014 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Berg Larsen 1 1018 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arna Berg 2 1026 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ruth Byremo 2 1027 Trygdesjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gudrun Bringsjord 2 1032 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Foss-Hansen 1 1001 Trygdesjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Fjeld 1 1001 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Einarsen 1 1001 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem William R. Glad 1 1001 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Haakon Alf Stokke 1 1001 Attføringskonsule Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidar Skogstad 1 1002 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jon Wiig 1 1002 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Finn Vidar Mo 1 1002 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Jørgensen 1 1014 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Berg Larsen 1 1018 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arna Berg 2 1026 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ruth Byremo 2 1027 Trygdesjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gudrun Bringsjord 2 1032 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Fjeld 1 1001 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Haakon Alf Stokke 1 1001 Attføringskonsule Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Einarsen 1 1001 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Foss-Hansen 1 1001 Trygdesjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem William R. Glad 1 1001 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidar Skogstad 1 1002 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Finn Vidar Mo 1 1002 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jon Wiig 1 1002 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Jørgensen 1 1014 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Berg Larsen 1 1018 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arna Berg 2 1026 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ruth Byremo 2 1027 Trygdesjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gudrun Bringsjord 2 1032 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Randi L. Larsen 2 1001 Administrasjonsse Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Foss-Hansen 1 1001 Trygdesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Haakon Alf Stokke 1 1001 Attføringskonsule Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Toril Hagerup Jensen 2 1001 Kommunelege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem William R. Glad 1 1001 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Eva Netland 2 1001 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Einarsen 1 1001 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1986 Leder Per Sodeland 1 1001 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Asbjørn Endresen 1 1001 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Fjeld 1 1001 Sosialsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jon Wiig 1 1002 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Reidar Skogstad 1 1002 Arbeidskonsulent Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Finn Vidar Mo 1 1002 Sosialsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Henrik Ståle Porsmo 1 1002 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Jørgensen 1 1014 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Johanne Karlsen 2 1018 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Berg Larsen 1 1018 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Kleveland 1 1021 Trygdesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arna Berg 2 1026 Sosialsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ruth Byremo 2 1027 Trygdesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arve Lerum 1 1029 Sosialsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gudrun Bringsjord 2 1032 Trygdeavdelingsle Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gerd Abelsnes 2 1037 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Johannes Hamre 1 1037 Trygdesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Alf Kjølberg 1 1046 Sosialsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eva Netland 2 1001 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Randi L. Larsen 2 1001 Administrasjons Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Toril Hagerup Jensen 2 1001 Kommunelege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Johanne Karlsen 2 1018 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Kleveland 1 1021 Trygdesjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arve Lerum 1 1029 Sosialsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Johannes Hamre 1 1037 Trygdesjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gerd Abelsnes 2 1037 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Alf Kjølberg 1 1046 Sosialsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Valdemar Birkeland 1 1001 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Randi L. Larsen 2 1001 Administrasjons Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Toril Hagerup Jensen 2 1001 Kommunelege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Netland 2 1001 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Johanne Karlsen 2 1018 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Kleveland 1 1021 Trygdesjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arve Lerum 1 1029 Sosialsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Johannes Hamre 1 1037 Trygdesjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Alf Kjølberg 1 1046 Sosialsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Valdemar Birkeland 1 1001 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Toril Hagerup Jensen 2 1001 Kommunelege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Randi L. Larsen 2 1001 Administrasjons Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Netland 2 1001 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Johanne Karlsen 2 1018 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Kleveland 1 1021 Trygdesjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arve Lerum 1 1029 Sosialsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Johannes Hamre 1 1037 Trygdesjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Alf Kjølberg 1 1046 Sosialsjef Av departement 1970
1990 Leder Per Sodeland 1 1001 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Toril Hagerup Jensen 2 1001 Kommunelege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Randi L. Larsen 2 1001 Administrasjons Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Netland 2 1001 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Valdemar Birkeland 1 1001 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Asbjørn Endresen 1 1001 Fylkesarbeidssj Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidar Skogstad 1 1002 Arbeidskonsulen Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Jørgensen 1 1014 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Johanne Karlsen 2 1018 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Berg Larsen 1 1018 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Kleveland 1 1021 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Arve Lerum 1 1029 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Gudrun Bringsjord 2 1032 Trygdeavdelings Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Johannes Hamre 1 1037 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Alf Kjølberg 1 1046 Sosialsjef Av departement 1970 1970