Forvaltningsdatabasen

Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Troms

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Troms" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Troms
Utvalgsnummer: 6041000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1960 av Sosialdepartementet i henhold til lov om uføretrygd av 22. januar 1960, paragraf 11, nå etter lov om folketrygd av 17. juni 1966, paragraf 13,3.
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 3 0 63 126000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 3 9 63 125000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 3 9 66 132848 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 3 9 70 138215 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 3 9 63 108744 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 3 9 60 122311 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 3 9 60 110367 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 3 9 39 69750
1988 Sosialdepartementet 3 9 53 117482
1989 Sosialdepartementet 3 9 0 0
1990 Sosialdepartementet 3 9 43 105180
1991 Sosialdepartementet 3 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Fjeldheim 1 1901 Arbeidskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørg Fredriksson 2 1902 Barnevernskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per-Dagfinn Balsvik 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Terje Ellingsen 1 1902 Attføringssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein Bakkelund 1 1931 Arbeidskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Annveig Dalhaug 2 1931 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole Steinland 1 1936 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karoline Saltnes 2 1943 Trygdeavdelingsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sverre Sandmo 1 1943 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Fjeldheim 1 1901 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sverre Sandmo 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsule Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per-Dagfinn Balsvik 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørg Fredriksson 2 1902 Barnevernskonsule Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Terje Ellingsen 1 1902 Attføringssekretæ Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Annveig Dalhaug 2 1931 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Svein Bakkelund 1 1931 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Steinland 1 1936 Trygdesjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Karoline Saltnes 2 1943 Trygdesjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Fjeldheim 1 1901 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Fredriksson 2 1902 Barnevernskonsule Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsule Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Sandmo 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per-Dagfinn Balsvik 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Terje Ellingsen 1 1902 Attføringssekretæ Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Annveig Dalhaug 2 1931 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Bakkelund 1 1931 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Steinland 1 1936 Trygdesjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Karoline Saltnes 2 1943 Trygdesjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Fjeldheim 1 1901 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per-Dagfinn Balsvik 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Egil Bovim 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Terje Ellingsen 1 1902 Attføringssekretæ Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Sandmo 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsule Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Fredriksson 2 1902 Barnevernskonsule Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Annveig Dalhaug 2 1931 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Bakkelund 1 1931 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Steinland 1 1936 Trygdesjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Karoline Saltnes 2 1943 Trygdesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Per-Dagfinn Balsvik 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Jorunn Harda Moss 2 1902 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Einar A. Eriksen 1 1902 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsule Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Rannveig Alise Methi 2 1902 Attføringssekretæ Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Nils Henriksen 1 1902 Attføringskonsule Av departement 1970
1986 Leder Asbjørn Haugsbø 1 1902 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Fredriksson 2 1902 Barnevernskonsule Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne-Lise Ramberg 2 1926 Administrasjonsse Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Magny Rochmann 2 1927 Trygdesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Annveig Dalhaug 2 1931 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Reidar Johan Robertsen 1 1936 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Rannveig Alise Methi 2 1902 Attføringssekre Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsu Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Norvald Georg Morland 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1987 Leder Per-Dagfinn Balsvik 1 1902 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Aase Ophaug 2 1902 Gruppeleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jorunn Harda Moss 2 1902 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lise Ramberg 2 1926 Trygdesjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne-Lise Ramberg 2 1926 Administrasjons Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jorunn Harda Moss 2 1902 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Aase Ophaug 2 1902 Gruppeleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Rannveig Alise Methi 2 1902 Attføringssekre Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Reidar Arnt Høifødt 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Norvald Georg Morland 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsu Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lise Ramberg 2 1926 Trygdesjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne-Lise Ramberg 2 1926 Administrasjons Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rannveig Alise Methi 2 1902 Attføringssekre Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Amanuensis Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Reidar Arnt Høifødt 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsu Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aase Ophaug 2 1902 Gruppeleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jorunn Harda Moss 2 1902 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Norvald Georg Morland 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Lise Ramberg 2 1926 Administrasjons Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Lise Ramberg 2 1926 Trygdesjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidar Arnt Høifødt 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ivar Sønbø Kristiansen 1 1902 Amanuensiss Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Rannveig Alise Methi 2 1902 Attføringssekre Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Norvald Georg Morland 1 1902 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Leder Per-Dagfinn Balsvik 1 1902 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Varamedlem og nestleder Einar A. Eriksen 1 1902 Fylkesarbeidssj Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Petter Sigmund Olsen 1 1902 Attføringskonsu Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Jorunn Harda Moss 2 1902 Konsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Fredriksson 2 1902 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Aase Ophaug 2 1902 Gruppeleder Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Lise Ramberg 2 1926 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Annveig Dalhaug 2 1931 Sosialsjef Av departement 1970 1970