Forvaltningsdatabasen

Styret for Reitgjerdet sykehus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Reitgjerdet sykehus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Reitgjerdet sykehus
Utvalgsnummer: 6051000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Planlegge og koordinere sykehusets drift. Behandle budsjettforslag. Kontroll med sykehusets drift, vurdere personalsituasjonen, ansette personale og tjenestemenn t.o.m. ltr. 26. Innstillingsmyndighet for de stillinger som departementet ansetter.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 5 0 10 36000
1981 Sosialdepartementet 5 5 9 50000
1982 Sosialdepartementet 0 0 9 35250 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 5 5 7 34133 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 5 5 9 64000 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 5 5 7 44000 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 5 5 6 61860 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 5 5 2 38450
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Hilde Lundeby 2 301 Psykolog Av departement
1980 Vanlig medlem Tone Bakken Rustung 2 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Vicktor Larssen 1 1503 Fylkeslege Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Brit Kristiansen 2 1601 Førstekontorfullmektig Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Erling Haugen 1 1601 Snekkerformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ivar Klungerbo 1 1601 Kst.Oversykepleier Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kjell Granbo 1 1601 Konsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Ingvar Husby 1 1601 Pleier Av departement 1970
1980 Leder Arnold Storvold 1 1653 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Edvard Fjærtoft 1 1702 Fylkeslege Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Wanda Heger 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tone Bakken Rustung 2 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Vicktor Larssen 1 1503 Fylkeslege Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Brit Kristiansen 2 1601 Førstekontorfullmektig Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Granbo 1 1601 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ivar Klungerbo 1 1601 Kst.Oversykepleier Av departement
1981 Vanlig varamedlem Erling Haugen 1 1601 Snekkerformann Av departement
1981 Vanlig medlem Ingvar Husby 1 1601 Pleier Av departement 1970
1981 Leder Arnold Storvold 1 1653 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Edvard Fjærtoft 1 1702 Fylkeslege Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Klara Bjørkli 2 1601 Arbeidsterapeut Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Erling Haugen 1 1601 Snekkerformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Wanda Heger 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Vicktor Larssen 1 1502 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Erling Haugen 1 1601 Snekkerformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Svanhild Pedersen 2 1601 Hjelpepleier Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Iversen 1 1601 Førstekontorfullm Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Klara Bjørkli 2 1601 Arbeidsterapeut Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Granbo 1 1601 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Leder Arnold Storvold 1 1653 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Edvard Fjærtoft 1 1702 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Wanda Heger 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Iversen 1 1601 Førstekontorfullm Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Svanhild Pedersen 2 1601 Hjelpepleier Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Wanda Heger 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Svanhild Pedersen 2 1601 Hjelpepleier Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ivar Iversen 1 1601 Førstekontorfullm Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Wanda Heger 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ivar Iversen 1 1601 Førstekontorfullm Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Svanhild Pedersen 2 1601 Hjelpepleier Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Wanda Heger 2 301 Sosialkonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Svanhild Pedersen 2 1601 Hjelpepleier Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ivar Iversen 1 1601 Førstekontorful Av departement 1970