Forvaltningsdatabasen

Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Vestfold

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Vestfold" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Vestfold
Utvalgsnummer: 6062000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1974 av Sosialdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Sosialdepartementet 3 3 22 86535 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 3 3 14 126699 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 3 5 12 140000 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 3 5 10 123594 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 3 5 12 133606 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 3 5 7 112586
1988 Sosialdepartementet 3 5 6 129680
1989 Sosialdepartementet 3 5 8 141362
1990 Sosialdepartementet 3 5 15 116573
1991 Sosialdepartementet 3 5 18 223275
1992 Sosialdepartementet 3 5 9 81648
1993 Sosialdepartementet 3 5 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 3 5 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 3 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Øyvind Miller 1 702 Advokat Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Solveig Østmoen 2 705 Førskolelærer Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sigfred Vold 1 705 Disponent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Stensrud 1 706 Barnehagesekretær Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Solveig Hval 2 706 Husmor Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Cramer 1 723 Advokat Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Leder Øyvind Miller 1 702 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sigfred Vold 1 705 Disponent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Solveig Østmoen 2 705 Førskolelærer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Stensrud 1 706 Barnehagesekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Solveig Hval 2 706 Husmor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Cramer 1 723 Advokat Av departement 1970
1984 Leder Øyvind Miller 1 702 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sigfred Vold 1 705 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Solveig Østmoen 2 705 Førskolelærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Stensrud 1 706 Barnehagesekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Solveig Hval 2 706 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Lindh 2 707 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lise Adal 2 721 Helsesøster Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Nordby 1 721 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Tofte Larssen 1 722 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Cramer 1 723 Advokat Av departement 1970
1984 Nestleder Leif Erik Seeberg 1 723 Sosialkurator Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Kvilhaug 2 723 Helsesøster Av departement 1970
1984 Leder Elisabeth Ruge Holte 2 725 Advokat Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidun Vagle 2 726 Klinikkassistent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Lindh 2 707 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lise Adal 2 721 Helsesøster Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Nordby 1 721 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Olav Tofte Larssen 1 722 Advokat Av departement 1970
1985 Nestleder Leif Erik Seeberg 1 723 Sosialkurator Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Kvilhaug 2 723 Helsesøster Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidun Vagle 2 726 Klinikkassistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørg Lindh 2 707 Husmor Av andre 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Lise Adal 2 721 Helsesøster Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Nordby 1 721 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gro Hagen 2 721 Uføretrygdet Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Olav Tofte Larssen 1 722 Advokat Av departement 1970
1986 Nestleder Leif Erik Seeberg 1 723 Sosialkurator Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Kvilhaug 2 723 Helsesøster Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Lise Adal 2 721 Helsesøster Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gro Hagen 2 721 Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Nordby 1 721 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Olav Tofte Larssen 1 722 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingrid Kvilhaug 2 723 Helsesøster Av departement 1970
1987 Nestleder Leif Erik Seeberg 1 723 Sosialkurator Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gro Hagen 2 721 Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Lise Adal 2 721 Helsesøster Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar Nordby 1 721 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Olav Tofte Larssen 1 722 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Kvilhaug 2 723 Helsesøster Av departement 1970
1988 Nestleder Leif Erik Seeberg 1 723 Sosialkurator Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Einar Nordby 1 721 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gro Hagen 2 721 Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lise Adal 2 721 Helsesøster Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Olav Tofte Larssen 1 722 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingrid Kvilhaug 2 723 Helsesøster Av departement 1970
1989 Nestleder Leif Erik Seeberg 1 723 Sosialkurator Av departement 1970
1990 Varamedlem og nestleder Tom Urdahl 1 702 Advokat Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Bjørg Lindh 2 707 Husmor Av andre 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Tormod Levernes 1 720 Daglig Leder Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Tormod Urheim 1 721 Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Tom Urdahl 1 702 Advokat Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Tormod Levernes 1 720 Daglig Leder Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Tom Urdahl 1 702 Advokat Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Tormod Levernes 1 720 Daglig Leder Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Tom Urdahl 1 702 Advokat Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Tormod Levernes 1 720 Daglig Leder Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Tom Urdahl 1 702 Advokat Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Tormod Levernes 1 720 Daglig Leder Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Tom Urdahl 1 702 Advokat Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Tormod Levernes 1 720 Daglig Leder Av andre 1970