Forvaltningsdatabasen

Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Nordland - Tilsynsutvalg Sør

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Nordland - Tilsynsutvalg Sør" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Nordland - Tilsynsutvalg Sør
Utvalgsnummer: 6064000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 30.01.1975 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Sosialdepartementet 3 3 5 84582 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1988 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1989 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1990 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1991 Sosialdepartementet 3 3 11 93179
1992 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1993 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Vivi Anvik 2 1804 Sykepleielærer 1970 1970
1981 Leder Bjørn Richard Monsen 1 1804 Juridisk Konsulent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Einar Mortensen 1 1805 Pensjonist 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ernst Høier 1 1805 Politifullmektig 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole Ingebrigtsen 1 1824 Lok.Fører 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Brit Strand 2 1845 Helsesøster 1970 1970
1983 Leder Bjørn Richard Monsen 1 1804 Juridisk Konsulen Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Vivi Anvik 2 1804 Sykepleierlærer Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Ernst Høier 1 1805 Politifullmektig Av andre 1970
1983 Nestleder Einar Mortensen 1 1805 Pensjonist Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Ingebrigtsen 1 1824 Lokomotivfører Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem David Øverli 1 1833 Advokat Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Bodil Erikstad 2 1833 Spesialsykepleier Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Julie Thoresen 2 1838 Husmor Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Brit Strand 2 1845 Helsesøster Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Vivi Anvik 2 1804 Sykepleierlærer Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Ingebrigtsen 1 1824 Lokomotivfører Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem David Øverli 1 1833 Advokat Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Bodil Erikstad 2 1833 Spesialsykepleier Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Julie Thoresen 2 1838 Husmor Av andre 1970
1985 Leder Siri Vigmostad 2 1804 Politifullmektig Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Guri Gregersen 2 1804 Sykepleielærer Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Vivi Anvik 2 1804 Sykepleierlærer Av andre 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Kristiansen 1 1804 Kjøkkensjef Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Albert Holand 1 1813 Advokat Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Ole Ingebrigtsen 1 1824 Lokomotivfører Av andre 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Randi Angermo 2 1824 Husmor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Trine Brage 2 1832 Sykepleiersjef Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Bodil Erikstad 2 1833 Spesialsykepleier Av andre 1970 1970
1985 Leder David Øverli 1 1833 Advokat Av andre 1970 1970
1985 Vanlig medlem Julie Thoresen 2 1838 Husmor Av andre 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Toften 1 1841 Rådmann Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Guri Gregersen 2 1804 Sykepleielærer Av andre 1970
1986 Leder Siri Vigmostad 2 1804 Politifullmektig Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Kristiansen 1 1804 Kjøkkensjef Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Albert Holand 1 1813 Advokat Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Randi Angermo 2 1824 Husmor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Trine Brage 2 1832 Sykepleiersjef Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Toften 1 1841 Rådmann Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Kristiansen 1 1804 Kjøkkensjef 1970
1987 Vanlig varamedlem Guri Gregersen 2 1804 Sykepleielærer 1970
1987 Leder Siri Vigmostad 2 1804 Politifullmekti 1970
1987 Vanlig varamedlem Albert Holand 1 1813 Advokat 1970
1987 Vanlig varamedlem Randi Angermo 2 1824 Husmor 1970
1987 Vanlig varamedlem Trine Brage 2 1832 Sykepleiersjef 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Toften 1 1841 Rådmann 1970
1988 Leder Siri Vigmostad 2 1804 Politifullmekti 1970
1988 Vanlig varamedlem Guri Gregersen 2 1804 Sykepleielærer 1970
1988 Vanlig varamedlem Ivar Kristiansen 1 1804 Kjøkkensjef 1970
1988 Vanlig varamedlem Albert Holand 1 1813 Advokat 1970
1988 Vanlig varamedlem Randi Angermo 2 1824 Husmor 1970
1988 Vanlig varamedlem Trine Brage 2 1832 Sykepleiersjef 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Toften 1 1841 Rådmann 1970
1989 Vanlig varamedlem Guri Gregersen 2 1804 Sykepleielærer 1970
1989 Leder Siri Vigmostad 2 1804 Politifullmekti 1970
1989 Vanlig varamedlem Ivar Kristiansen 1 1804 Kjøkkensjef 1970
1989 Vanlig varamedlem Albert Holand 1 1813 Advokat 1970
1989 Vanlig varamedlem Randi Angermo 2 1824 Husmor 1970
1989 Vanlig varamedlem Trine Brage 2 1832 Sykepleiersjef 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Toften 1 1841 Rådmann 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjellaug Setvik 2 0 1970
1990 Vanlig varamedlem Dagny Skogen 2 1804 1970
1990 Leder Jan Dagfinn Monssen 1 1840 Advokat 1970
1991 Vanlig varamedlem Kjellaug Setvik 2 0 1970
1991 Vanlig varamedlem Dagny Skogen 2 1804 1970
1991 Leder Jan Dagfinn Monssen 1 1840 Advokat 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjellaug Setvik 2 0 1970
1992 Vanlig varamedlem Dagny Skogen 2 1804 1970
1992 Leder Jan Dagfinn Monssen 1 1840 Advokat 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjellaug Setvik 2 0 1970
1993 Vanlig varamedlem Dagny Skogen 2 1804 1970
1993 Leder Jan Dagfinn Monssen 1 1840 Advokat 1970
1994 Vanlig varamedlem Dagny Skogen 2 1804 1970
1994 Leder Jan Dagfinn Monssen 1 1840 Advokat 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjellaug Setvik 2 1970
1995 Vanlig varamedlem Dagny Skogen 2 1804 1970
1995 Leder Jan Dagfinn Monssen 1 1840 Advokat 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjellaug Setvik 2 1970
1996 Vanlig varamedlem Dagny Skogen 2 1804 1970 1970
1996 Vanlig medlem Guri Gregersen 2 1804 Sykepleielærer 1970 1970
1996 Vanlig medlem Randi Angermo 2 1824 Husmor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Trinde Drage 2 1832 Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Mariann Skaug 2 1833 Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Julie Thoresen 2 1838 Husmor Av andre 1970 1970
1996 Leder Jan Dagfinn Monssen 1 1840 Advokat 1970 1970
1996 Vanlig medlem Bjørg Laila Olsen 2 1841 Av andre 1970
1996 Leder Sigurd Refvik 1 1841 Advokat Av andre 1970