Forvaltningsdatabasen

Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Buskerud

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Buskerud" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Buskerud
Utvalgsnummer: 6075000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 16.03.1976 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Sosialdepartementet 3 3 11 56230 Annen instans
1982 Sosialdepartementet 3 3 30 120380 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 3 3 19 104000 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 3 3 20 154067 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 3 3 17 115632 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 3 3 30 184053
1988 Sosialdepartementet 3 3 31 205828
1989 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1990 Sosialdepartementet 3 3 30 300000
1991 Sosialdepartementet 3 3 90 383848
1992 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1993 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Thor Kr. Svendsen 1 602 Avdelingssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kate Wisløff 2 604 Bedriftssykepleier Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Nestleder Kari Sudgarden 2 605 Husmor Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Johnny Haugerud 1 605 Adjunkt Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 625 Jur. Konsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Judith Pettersen 2 602 Husmor 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Judith Pettersen 2 602 Husmor 1970
1983 Leder Thor Kr. Svendsen 1 602 Byråsjef 1970
1983 Vanlig varamedlem Kate Wisløff 2 604 Bedriftssykepleie 1970
1983 Nestleder Kari Sudgarden 2 605 Husmor 1970
1983 Vanlig medlem Ole Johnny Haugerud 1 605 Adjunkt 1970
1983 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 625 Juridisk Konsulen 1970
1984 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 602 Juridisk Konsulen Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Judith Pettersen 2 602 Husmor Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Berit Edvardsen 2 604 Sykepleier Av andre 1970
1984 Nestleder Kari Sudgarden 2 605 Husmor Av andre 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ole Johnny Haugerud 1 605 Adjunkt Av andre 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Judith Pettersen 2 602 Husmor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 602 Juridisk Konsulen Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Edvardsen 2 604 Sykepleier Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 602 Juridisk Konsulen Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Judith Pettersen 2 602 Husmor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Edvardsen 2 604 Sykepleier Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Judith Pettersen 2 602 Husmor Av andre 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 602 Juridisk Konsul Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Edvardsen 2 604 Sykepleier Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Sundeid 2 605 Husmor Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 602 Juridisk Konsul Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Edvardsen 2 604 Sykepleier Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Sundeid 2 605 Husmor Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Petter Hartz-Hansen 1 602 Juridisk Konsul Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Edvardsen 2 604 Sykepleier Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Sundeid 2 605 Husmor Av andre 1970
1990 Leder Thor Kr. Svendsen 1 602 Underdirektør Av andre 1970 1970
1990 Vanlig medlem Guri Wold Eldevik 2 605 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Gran 2 605 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Gran 2 605 1970
1991 Vanlig medlem Guri Wold Eldevik 2 605 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Gran 2 605 1970
1992 Vanlig medlem Guri Wold Eldevik 2 605 1970
1993 Vanlig varamedlem Inger Gran 2 605 1970
1993 Vanlig medlem Guri Woldmo Eldevik 2 605 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Gran 2 301 Rådgiver 1970
1994 Vanlig medlem Guri Woldmo Eldevik 2 605 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Gran 2 301 Rådgiver 1970
1995 Vanlig medlem Guri Woldmo Eldevik 2 605 1970