Forvaltningsdatabasen

Faggruppe for Sentralrådet for narkotikaproblemer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Faggruppe for Sentralrådet for narkotikaproblemer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Faggruppe for Sentralrådet for narkotikaproblemer
Utvalgsnummer: 6079003
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 14.06.1982 av Sosialdepartementet
Mandat:
Faggruppe for vurdering av tilskottssøknader m.v. vedrørende narkotikatiltak.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Sosialdepartementet 3 0 3 2103 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 3 0 3 2060 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 3 0 0 0
1988 Sosialdepartementet 3 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jo Kittelsen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Sosiolog Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anders Minken 1 0 Lege Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jo Kittelsen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Sosiolog Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anders Minken 1 0 Lege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jo Kittelsen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Sosiolog Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anders Minken 1 0 Lege Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jo Kittelsen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anders Minken 1 826 Lege Av departement 1970