Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjonen for Trøndelag psykiatriske sykehus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Trøndelag psykiatriske sykehus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Trøndelag psykiatriske sykehus
Utvalgsnummer: 6087000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 06.12.1967
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 58 74000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 4 50 92843 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 83 99700 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 82 112510 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 0 98016 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 51 102610 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 50 93708 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 35 90933
1988 Sosialdepartementet 4 4 35 127198
1989 Sosialdepartementet 4 4 32 97136
1990 Sosialdepartementet 4 4 32 108939
1991 Sosialdepartementet 4 4 32 117090
1992 Sosialdepartementet 4 4 31 210164
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Kari Lassen Grendahl 2 1601 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Flock 1 1601 Lagdommer Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Leder Johan Kr. Borten 1 1601 Pensjonist Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Brita Selberg 2 1601 Adjunkt Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Torske 1 1662 Distriktslege Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Marie Strøm 2 1714 Sosialsjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Olav Breen 1 1714 Statslege Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kari Lassen Grendahl 2 1601 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Brita Selberg 2 1601 Adjunkt Av instans utenfor departement 1970
1981 Leder Nils Daae Rogstad 1 1601 Lagdommer Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Harald Torske 1 1662 Distriktslege Av instans utenfor departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Brita Selberg 2 1601 Adjunkt Av andre 1970
1982 Vanlig varamedlem Harald Torske 1 1662 Distriktslege Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Olav Stenhaug 1 1601 Murer Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Brit Hjelde 2 1601 Student Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre 1970
1983 Leder Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Olav Brunborg 1 1648 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Brit Hjelde 2 1601 Student Av andre 1970
1984 Leder Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Hilde Bjertnes 2 1601 Helsesøster Av andre 1970
1984 Varamedlem og nestleder Helge Olav Fugelsøy 1 1601 Byrettsdommer Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Morten Pettersen 1 1601 Kokk Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Ingerid Quale 2 1601 Sosionom Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Roald Larsen 1 1601 Døveprest Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Olav Brunborg 1 1648 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Eivind Harstad 1 1663 Kommunelege Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Ingerid Quale 2 1601 Sosionom Av andre 1970
1985 Varamedlem og nestleder Helge Olav Fugelsøy 1 1601 Byrettsdommer Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Leif Strøm 1 1601 Student Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Roald Larsen 1 1601 Døveprest Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Hilde Bjertnes 2 1601 Helsesøster Av andre 1970
1985 Leder Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Olav Brunborg 1 1648 Lege Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Eivind Harstad 1 1663 Kommunelege Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Helge Olav Fugelsøy 1 1601 Byrettsdommer Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Hilde Bjertnes 2 1601 Helsesøster Av andre 1970 1970
1986 Vanlig medlem Haakon Øfstie 1 1601 Sosionom Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Leif Strøm 1 1601 Student Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Roald Larsen 1 1601 Døveprest Av andre 1970
1986 Leder Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Bernt Dahl 1 1601 Helsesjef Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Eivind Harstad 1 1663 Kommunelege Av andre 1970 1970
1987 Vanlig medlem Roald Larsen 1 1601 Døveprest Av andre 1970
1987 Leder Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Helge Olav Fugelsøy 1 1601 Byrettsdommer Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Leif Strøm 1 1601 Student Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Synnøve Torgersen 2 1601 Distriktsleder Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Bernt Dahl 1 1601 Helsesjef Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Helge Olav Fugelsøy 1 1601 Byrettsdommer Av andre 1970
1988 Leder Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Leif Strøm 1 1601 Student Av andre 1970 1970
1988 Vanlig medlem Bernt Dahl 1 1601 Helsesjef Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Synnøve Torgersen 2 1601 Distriktsleder Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Erik Krogstad 1 1601 Bilmekaniker Av andre 1970
1989 Leder Roald Engeness 1 1601 Lagdommer Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Erik Krogstad 1 1601 Bilmekaniker Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Bernt Dahl 1 1601 Helsesjef Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Synnøve Torgersen 2 1601 Distriktsleder Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Helge Olav Fugelsøy 1 1601 Byrettsdommer Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Bernt Dahl 1 1601 Helsesjef Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Synnøve Torgersen 2 1601 Distriktsleder Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Jan Ivar Larsen 1 1601 Kst. Førstebyfo Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Ulla Nielsen 2 1601 Daglig Leder Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Synnøve Torgersen 2 1601 Distriktsleder Av andre 1970 1970
1991 Vanlig medlem Bernt Dahl 1 1601 Helsesjef Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Ulla Nielsen 2 1601 Daglig Led Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Hilde Bjertnes 2 1601 Helsesøster Av andre 1970 1970
1991 Varamedlem og nestleder Jan Ivar Larsen 1 1601 Kst. Førstebyfo Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Per Jørgen Hammer 1 1601 Byfogd Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Eivind Harstad 1 1663 Kommunelege Av andre 1970 1970
1992 Varamedlem og nestleder Jan Ivar Larsen 1 1601 Kst. Førstebyfo Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Per Jørgen Hammer 1 1601 Byfogd Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Synnøve Torgersen 2 1601 Distriktsleder Av andre 1970 1970
1992 Vanlig medlem Tor Åm 1 1601 Overlege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Rune Nitter 1 1601 Overlege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Hilde Bjertnes 2 1601 Helsesøster Av andre 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Ulla Nielsen 2 1601 Daglig Leder Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Eivind Harstad 1 1663 Kommunelege Av andre 1970 1970
1993 Vanlig medlem Per Erik Krogstad 1 1601 Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Tor Åm 1 1601 Overlege Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Per Jørgen Hammer 1 1601 Byfogd Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Rune Nitter 1 1601 Overlege Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Olsen 1 1601 Lege Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Ulla Nielsen 2 1601 Daglig Leder Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars Vetlesen 1 1664 Kommunelege I Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Per Erik Krogstad 1 1601 Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Per Jørgen Hammer 1 1601 Byfogd Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Ulla Nielsen 2 1601 Daglig Leder Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Gunnar Olsen 1 1601 Lege Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Vetlesen 1 1664 Kommunelege I Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Per Jørgen Hammer 1 1601 Byfogd Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Ulla Nielsen 2 1601 Daglig Leder Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Per Erik Krogstad 1 1601 Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Gunnar Olsen 1 1601 Lege Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Lars Vetlesen 1 1664 Kommunelege I Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Astrid Nøstdahl 2 1601 Sosionom Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Richard Unnvik 1 1601 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Jan Richard Unnvik 1 1601 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Pål Dagfinn Kristensen 1 1601 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Elisabeth Finne 2 1601 Sosionom Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Astrid Nøstdahl 2 1601 Sosionom Av andre 1970
2002 Pål Dagfinn Kristensen 1601 Lege
2002 Per Erik Krogstad 1601
2002 Jan Richard Unnvik 1601 Lege
2002 Leder Helge Olav Fugelsøy 1601 Tingrettsdommer
2002 Elisabeth Finne 1601 Sosionom
2002 Astrid Nøstdahl 1601 Sosionom
2002 Anne Berit Berg 1653
2002 Morten Gunnes 1653 Sorenskriver
2003 Astrid Nøstdahl Sosionom
2003 Elisabeth Finne Sosionom
2003 Anne Berit Berg
2003 Leder Helge Olav Fugelsøy Tingrettsdommer
2003 Per Erik Krogstad
2003 Kjell Rømyhr Lund Lege
2003 Morten Gunnes Sorenskriver
2003 Torun Hilstad Lege
2003 Jan Richard Unnvik Lege