Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Vest-Finnmark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Vest-Finnmark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Vest-Finnmark
Utvalgsnummer: 6107000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1964
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 4 0 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 0 4 17000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 4 34354 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 4 4 4 38906 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 4 4 3 30657 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 4 4 18 37765 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 4 4 2 79614 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 7 0
1989 Sosialdepartementet 4 4 10 106172
1990 Sosialdepartementet 4 4 10 0
1991 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1992 Sosialdepartementet 4 4 13 78168
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 12 136737
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Knut Sandvik 1 2001 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Elmo Margrethe Hætta 2 2011 Husmor Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Øivind Vandbakk 1 2011 Distriktslege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Åse Ballo 2 2012 Sykepleier Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Åse Ballo 2 2012 Sykepleier Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Rolf Utengen 1 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Jenny Pedersen 2 2020 Sykepleier Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1984 Varamedlem og nestleder Rolf Utengen 1 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Jenny Pedersen 2 2020 Sykepleier Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1985 Varamedlem og nestleder Rolf Utengen 1 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Jenny Pedersen 2 2020 Sykepleier Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Audny Anke 2 2001 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1986 Leder Bjørnar Leistad 1 2012 Advokat Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Are B. Meedby 1 2012 Advokat Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Tine Bjørkli Fagerli 2 2020 Husmor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1987 Leder Bjørnar Leistad 1 2012 Advokat Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Are B. Meedby 1 2012 Advokat Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Leif Brevig 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Tine Bjørkli Fagerli 2 2020 Husmor Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Are B. Meedby 1 2012 Advokat Av andre 1970
1988 Leder Bjørnar Leistad 1 2012 Advokat Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Tine Bjørkli Fagerli 2 2020 Husmor Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Leif Brevig 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1989 Leder Bjørnar Leistad 1 2012 Advokat Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Are B. Meedby 1 2012 Advokat Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Tine Bjørkli Fagerli 2 2020 Husmor Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Leif Brevig 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Johannes Kalvemo 1 2011 Programsekretær Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Are B. Meedby 1 2012 Advokat Av andre 1970
1990 Leder Bjørnar Leistad 1 2012 Advokat Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Audhill Strand Johnsen 2 2012 Sykepleier Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Tine Bjørkli Fagerli 2 2020 Husmor Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Ågot Bergstad 2 2020 Husmor Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Leif Brevig 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Are B. Meedby 1 2012 Advokat Av andre 1970
1991 Leder Bjørnar Leistad 1 2012 Advokat Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Gerd Normann 2 2012 Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Tine Bjørkli Fagerli 2 2020 Husmor Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Leif Brevig 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1992 Leder Thomas A. Hazeland 1 2001 Sorenskriver Av andre 1970
1992 Leder Bjørnar Leistad 1 2012 Advokat Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Gerd Normann 2 2012 Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Siri Vigmostad 2 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Are B. Meedby 1 2012 Advokat Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Eystein Straume 1 2014 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Arild Løvland 1 2019 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Asbjørn Erdal-Aase 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Tine Bjørkli Fagerli 2 2020 Husmor Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Brevig 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1993 Leder Thomas A. Hazeland 1 2001 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Gerd Normann 2 2012 Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Siri Vigmostad 2 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Arild Løvland 1 2019 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Asbjørn Erdal-Aase 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1994 Leder Thomas A. Hazeland 1 2001 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Gerd Normann 2 2012 Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Siri Vigmostad 2 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Arild Løvland 1 2019 Kommunelege Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Asbjørn Erdal-Aase 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1995 Leder Thomas A. Hazeland 1 2001 Sorenskriver Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Siri Vigmostad 2 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Gerd Normann 2 2012 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Arild Løvland 1 2019 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Asbjørn Erdal-Aase 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1996 Leder Thomas A. Hazeland 1 2001 Sorenskriver Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Marit Roland Ingvaldsen 2 2001 Sykepleier Av andre 1970
1996 Varamedlem og nestleder Siri Vigmostad 2 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Aud Finstad Nilsen 2 2012 Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunn Hunsdal 2 2012 Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Arild Løvland 1 2019 Kommunelege Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Asbjørn Erdal-Aase 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
1997 Leder Thomas A. Hazeland 1 2001 Sorenskriver Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Roland Ingvaldsen 2 2001 Sykepleier Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Aud Finstad Nilsen 2 2012 Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Gunn Hunsdal 2 2012 Av andre 1970
1997 Varamedlem og nestleder Siri Vigmostad 2 2012 Sorenskriver Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Arild Løvland 1 2019 Kommunelege Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Asbjørn Erdal-Aase 1 2020 Kommunelege Av andre 1970
2002 Johannes Kalvemo 2011 Programsekretær
2002 Leder Ernst Pettersen 2012 Politiinspektør
2002 Are B. Meedby 2012 Politiinspektør
2002 Kåre Ringen 2012 Miljøarbeider
2002 Gunn Henriette Strand 2012
2002 Aud Finstad Nilsen 2012
2002 Guri Thuv Pettersen 2019
2002 Arild Løvland 2019 Kommunelege
2003 Kåre Ringen Miljøarbeider
2003 Are B. Meedby Politiinspektør
2003 Gunn Henriette Strand
2003 Johannes Kalvemo Programsekretær
2003 Aud Finstad Nilsen
2003 Guri Thuv Pettersen
2003 Arild Løvland Kommunelege
2003 Leder Ernst Pettersen Politiinspektør