Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Sunnfjord og Nordfjord

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Sunnfjord og Nordfjord" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Sunnfjord og Nordfjord
Utvalgsnummer: 6117000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1964
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 0 38000
1981 Sosialdepartementet 4 4 4 45800 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 3 112969 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 5 71718 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 4 54953 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 5 56641 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 9 32350 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 19 116045
1989 Sosialdepartementet 4 4 12 75200
1990 Sosialdepartementet 4 4 14 79328
1991 Sosialdepartementet 4 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 1201 Lagdommer Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Leder Rolf Utengen 1 1443 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jon Kanter 1 1445 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Stubdal 2 1449 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Svanhild Nesbø 2 1428 Lærar Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Grov 2 1429 Sosialkurator Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Asbjørn Fjose 1 1432 Leiande Sosialkur Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Leder Einar Tofte 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærar Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Anne Stubdal 2 1449 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Svanhild Nesbø 2 1428 Lærer Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Grov 2 1429 Sosialkurator Av andre 1970
1984 Varamedlem og nestleder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Fjose 1 1432 Leiande Sosialkur Av andre 1970
1984 Leder Einar Tofte 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærer Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Anne Stubdal 2 1449 Lege Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Svanhild Nesbø 2 1428 Lærer Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Grov 2 1429 Sosialkurator Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Fjose 1 1432 Leiande Sosialkur Av andre 1970
1985 Varamedlem og nestleder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Leder Einar Tofte 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærer Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Anne Stubdal 2 1449 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Svanhild Nesbø 2 1428 Lærer Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Grov 2 1429 Sosialkurator Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Olav R. Furnes 1 1430 Lege Av andre 1970
1986 Leder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Asbjørn Fjose 1 1432 Leiande Sosialkur Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Einar Tofte 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Petter Bugge 1 1443 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærer Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Våge 1 1401 Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Jorunn Brekke Fjeldheim 2 1424 Kommunelege I kraft av stilling 1970
1987 Vanlig medlem Svanhild Nesbø 2 1428 Lærer Av andre 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Grov 2 1429 Sosialkurator Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Olav R. Furnes 1 1430 Lege Av andre 1970
1987 Leder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Asbjørn Fjose 1 1432 Leiande Sosialk Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Einar Tofte 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Petter Bugge 1 1443 Lege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I kraft av stilling 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Våge 1 1401 Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Jorunn Brekke Fjeldheim 2 1424 Kommunelege I kraft av stilling 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Grov 2 1429 Sosialkurator Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Olav R. Furnes 1 1430 Lege Av andre 1970
1988 Leder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Asbjørn Fjose 1 1432 Leiande Sosialk Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Einar Tofte 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I kraft av stilling 1970
1988 Vanlig varamedlem Petter Bugge 1 1443 Lege Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjell Våge 1 1401 Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Jorunn Brekke Fjeldheim 2 1424 Kommunelege I kraft av stilling 1970
1989 Vanlig varamedlem Kari Grov 2 1429 Sosialkurator Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Olav R. Furnes 1 1430 Lege Av andre 1970
1989 Leder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Asbjørn Fjose 1 1432 Leiande Sosialk Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I kraft av stilling 1970
1989 Vanlig varamedlem Petter Bugge 1 1443 Lege Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Einar Tofte 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Jorunn Brekke Fjeldheim 2 1424 Kommunelege I kraft av stilling 1970
1990 Vanlig medlem Annbjørg Eikenes 2 1428 Sosionom Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Olav R. Furnes 1 1430 Lege Av andre 1970
1990 Leder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I kraft av stilling 1970
1990 Vanlig varamedlem Petter Bugge 1 1443 Lege Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Unni Lundgren 2 1445 Sosionom Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Unni Halvorsen 2 1449 Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Annbjørg Eikenes 2 1428 Sosionom Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Olav R. Furnes 1 1430 Lege Av andre 1970 1970
1991 Leder Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av andre 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Petter Bugge 1 1443 Lege Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver I kraft av stilling 1970
1991 Vanlig varamedlem Unni Lundgren 2 1445 Sosionom Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Unni Halvorsen 2 1449 Av andre 1970