Forvaltningsdatabasen

Reisande kontrollkommisjon for Sogn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisande kontrollkommisjon for Sogn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisande kontrollkommisjon for Sogn
Utvalgsnummer: 6118000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1964
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 4 57000
1981 Sosialdepartementet 4 4 4 45600 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 4 112968 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 4 50518 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 3 41483 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 4 38764 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 4 18828 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 4 116044
1989 Sosialdepartementet 4 4 4 40500
1990 Sosialdepartementet 4 4 4 43687
1991 Sosialdepartementet 4 4 4 40931
1992 Sosialdepartementet 4 4 13 234717
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 18 175257
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Arne Aanes 1 1416 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Kjørlaug 1 1420 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jostein Hjellbrekke 1 1432 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ola Erdal 1 1411 Heradsagronom Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ingrid Birkelan Tveit 2 1411 Sosialkurator Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Turid Aarflot 2 1424 Sosialkurator Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Aud Haglund 2 1424 Husmor Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Ingrid Birkelan Tveit 2 1411 Sosialkurator Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Aud Lien 2 1419 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Turid Aarflot 2 1424 Sosialkurator Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Aud Haglund 2 1424 Husmor Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Magnus M. Kvammen 1 1430 Gardbruker Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Ingrid Birkelan Tveit 2 1411 Sosialkurator Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Aud Lien 2 1419 Lege Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Turid Aarflot 2 1424 Sosialkurator Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Aud Haglund 2 1424 Husmor Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Magnus M. Kvammen 1 1430 Gardbruker Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Ingrid Birkelan Tveit 2 1411 Sosialkurator Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Arne Aanes 1 1416 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Egil Østerbø 1 1418 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Aud Lien 2 1419 Lege Av andre 1970 1970
1986 Leder Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Johanne Solheim 2 1419 Sosialkurator Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Hilde Janbu 2 1422 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Aud Haglund 2 1424 Husmor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Turid Aarflot 2 1424 Sosialkurator Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Magnus M. Kvammen 1 1430 Gardbruker Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Ingrid Birkelan Tveit 2 1411 Sosialkurator Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Arne Aanes 1 1416 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Egil Østerbø 1 1418 Lege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Johanne Solheim 2 1419 Sosialkurator Av andre 1970
1987 Leder Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Hilde Janbu 2 1422 Lege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Aud Haglund 2 1424 Husmor 1970
1987 Vanlig medlem Magnus M. Kvammen 1 1430 Gardbruker Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Ingrid Birkelan Tveit 2 1411 Sosialkurator Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Arne Aanes 1 1416 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Egil Østerbø 1 1418 Lege Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Johanne Solheim 2 1419 Sosialkurator Av andre 1970
1988 Leder Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Hilde Janbu 2 1422 Lege Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Aud Haglund 2 1424 Husmor 1970
1988 Vanlig medlem Magnus M. Kvammen 1 1430 Gardbruker Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Ingrid Birkelan Tveit 2 1411 Sosialkurator Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Arne Aanes 1 1416 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Egil Østerbø 1 1418 Lege Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Johanne Solheim 2 1419 Sosialkurator Av andre 1970
1989 Leder Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Hilde Janbu 2 1422 Lege Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Aud Haglund 2 1424 Husmor 1970
1989 Vanlig medlem Magnus M. Kvammen 1 1430 Gardbruker Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Arne Aanes 1 1201 Byrettsdommer Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Moe 1 1411 Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Berit Kårstad 2 1418 Kommunelege Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Egil Østerbø 1 1418 Lege Av andre 1970
1990 Leder Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Gunnhild Larsen 2 1420 Sykepleiersjef Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Ellen Øygard 2 1426 Helsesøster Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem E. Henning Bysheim 1 1432 Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Arne Aanes 1 1201 Byrettsdommer Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Moe 1 1411 Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Egil Østerbø 1 1418 Lege Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Berit Kårstad 2 1418 Kommuneleg Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av andre 1970 1970
1991 Vanlig medlem Gunnhild Larsen 2 1420 Sykepleier Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Ellen Øygard 2 1426 Helsesøste Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem E. Henning Bysheim 1 1432 Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Arne Aanes 1 1201 Byrettsdommer Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Moe 1 1411 Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Dag Erlend Skjelbreid 1 1417 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Egil Østerbø 1 1418 Lege Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Berit Kårstad 2 1418 Kommunelege Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Arne Ekeberg 1 1419 Sorenskriver Av andre 1970 1970
1992 Vanlig medlem Gunnhild Larsen 2 1420 Sykepleiersjef Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Ellen Øygard 2 1426 Helsesøster Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem E. Henning Bysheim 1 1432 Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Audun Hammer 1 1439 Kommunelege Av andre 1970
1992 Leder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Moe 1 1411 Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Dag Erlend Skjelbreid 1 1417 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Gro Selås 2 1419 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Gunnhild Larsen 2 1420 Sykepleiersjef Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellen Øygard 2 1426 Helsesøster Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem E. Henning Bysheim 1 1432 Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Audun Hammer 1 1439 Kommunelege Av andre 1970
1993 Leder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Moe 1 1411 Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Gro Selås 2 1419 Kommunelege Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Gunnhild Larsen 2 1420 Sykepleiersjef Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Ellen Øygard 2 1426 Helsesøster Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem E. Henning Bysheim 1 1432 Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Audun Hammer 1 1439 Kommunelege Av andre 1970
1994 Leder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Kjell Moe 1 1411 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Gro Selås 2 1419 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Gunnhild Larsen 2 1420 Sykepleiersjef Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Ellen Øygard 2 1426 Helsesøster Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem E. Henning Bysheim 1 1432 Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Audun Hammer 1 1439 Kommunelege Av andre 1970
1995 Leder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Gudvin Verlo 1 1401 Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Hanne Sæbø 2 1418 Sosionom Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Gro Selås 2 1419 Kommunelege Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Klara Øberg 2 1420 Sykepleier Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Audun Hammer 1 1439 Kommunelege Av andre 1970
1996 Leder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Gudvin Verlo 1 1401 Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Hanne Sæbø 2 1418 Sosionom Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Gro Selås 2 1419 Kommunelege Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Klara Øberg 2 1420 Sykepleier Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Audun Hammer 1 1439 Kommunelege Av andre 1970
1997 Leder Gunnar Steintveit 1 1443 Sorenskriver Av andre 1970
2002 Gudvin Verlo 1401
2002 Hanne Sæbø 1418 Sosionom
2002 Gerd Risnes 1420 Lege
2002 Kirsti Skollerud Henden 1420
2002 Clara Øberg 1420 Sykepleier
2002 Terje Mowatt 1432 Tingrettsdommer
2002 Leder Gunnar Steintveit 1443 Sorenskriver
2002 Einar Melvær Sandven 1443 Lege
2003 Einar Melvær Sandven Lege
2003 Clara Øberg Sykepleier
2003 Leder Gunnar Steintveit Sorenskriver
2003 Terje Mowatt Tingrettsdommer
2003 Gudvin Verlo
2003 Kirsti Skollerud Henden
2003 Gerd Risnes Lege
2003 Hanne Sæbø Sosionom