Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Vest-Oppland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Vest-Oppland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Vest-Oppland
Utvalgsnummer: 6129000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1963
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1963
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 2 22000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 4 6 23000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 6 14630 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 3 23408 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 8 22487 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 4 4 4 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 9 0
1989 Sosialdepartementet 4 4 10 23862
1990 Sosialdepartementet 4 4 6 0
1991 Sosialdepartementet 4 4 9 0
1992 Sosialdepartementet 4 4 16 0
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Terje Ugland 1 502 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Kielland 1 536 Distriktslege Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Leder Kåre Gåsvatn 1 502 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Thomas Beck 1 521 Organist Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Ellen Stenberg 2 529 Sykepleiersjef Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Nils B. Hohle 1 534 Sorenskriver Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Ingar Bakken 1 534 Jernbanearbeider Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Åse I. Raastad Velsand 2 534 Husmor Av andre 1970
1984 Leder Kåre Gåsvatn 1 502 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Thomas Beck 1 521 Organist Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Ellen Stenberg 2 529 Sykepleiersjef Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Åse I. Raastad Velsand 2 534 Husmor Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Ingar Bakken 1 534 Jernbanearbeider Av andre 1970
1985 Leder Kåre Gåsvatn 1 502 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Thomas Beck 1 521 Organist Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Ellen Stenberg 2 529 Sykepleiersjef Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Åse I. Raastad Velsand 2 534 Husmor Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Ingar Bakken 1 534 Jernbanearbeider Av andre 1970
1986 Leder Kåre Gåsvatn 1 502 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Terje Ugland 1 502 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Thomas Beck 1 521 Organist Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Ellen Stenberg 2 529 Sykepleiersjef Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Ingar Bakken 1 534 Jernbanearbeider Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Åse I. Raastad Velsand 2 534 Husmor Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Per Christian Riiber 1 543 Kommunelege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Terje Ugland 1 502 Lege Av andre 1970
1987 Leder Kåre Gåsvatn 1 502 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Thomas Beck 1 521 Organist Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Ellen Stenberg 2 529 Sykepleiersjef Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Åse I. Raastad Velsand 2 534 Husmor Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Ingar Bakken 1 534 Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Per Christian Riiber 1 543 Kommunelege Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Thomas Beck 1 501 Organist Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Terje Ugland 1 502 Lege Av andre 1970
1988 Leder Kåre Gåsvatn 1 502 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Ellen Stenberg 2 529 Sykepleiersjef Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Ingar Bakken 1 534 Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Åse I. Raastad Velsand 2 534 Husmor Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Per Christian Riiber 1 543 Kommunelege Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Thomas Beck 1 501 Organist Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Terje Ugland 1 502 Lege Av andre 1970
1989 Leder Kåre Gåsvatn 1 502 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Ellen Stenberg 2 529 Sykepleiersjef Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Åse I. Raastad Velsand 2 534 Husmor Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Ingar Bakken 1 534 Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Per Christian Riiber 1 543 Kommunelege Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Håkon Wiker 1 219 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Terje Ugland 1 502 Lege Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Per Christian Riiber 1 543 Kommunelege Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Håkon Wiker 1 219 Sorenskriver Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Terje Ugland 1 502 Lege Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Per Christian Riiber 1 543 Kommunelege Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Håkon Wiker 1 219 Sorenskriver Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Frode Veian 1 501 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Terje Ugland 1 502 Lege Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Øyvind Bekkhus 1 536 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Per Christian Riiber 1 543 Kommunelege Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Håkon Wiker 1 219 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Frode Veian 1 501 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Øyvind Bekkhus 1 536 Kommunelege Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Håkon Wiker 1 219 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Frode Veian 1 501 Kommunelege Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Øyvind Bekkhus 1 536 Kommunelege Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Håkon Wiker 1 219 Sorenskriver Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Frode Veian 1 501 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Øyvind Bekkhus 1 536 Kommunelege Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Tone Ullmann 2 501 Sosionom Av andre 1970
1996 Varamedlem og nestleder Erik Blakstvedt 1 501 Herredsrettsdom Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Frode Veian 1 501 Kommunelege Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Marianne Schønh Kjørren 2 515 Av andre 1970
1996 Leder Elling Follestad 1 528 Sorenskriver Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Øyvind Bekkhus 1 536 Kommunelege Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Frode Veian 1 501 Kommunelege Av andre 1970
1997 Varamedlem og nestleder Erik Blakstvedt 1 501 Herredsrettsdom Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Tone Ullmann 2 501 Sosionom Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Marianne Schønh Kjørren 2 515 Av andre 1970
1997 Leder Elling Follestad 1 528 Sorenskriver Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Øyvind Bekkhus 1 536 Kommunelege Av andre 1970
2002 Tone Ullmann 501 Sosionom
2002 Frode Veian 501 Kommunelege
2002 Kristian Lous 501 Tingrettsdommer
2002 Svein Erik Strande 502 Kjemiingeniør
2002 Toril Ensby 521 Psykiatrisk Sykepleier
2002 Leder Elling Follestad 528 Sorenskriver
2002 Øyvind Bekkhus 536 Kommunelege
2002 Gerd Inger Huse
2003 Frode Veian Kommunelege
2003 Toril Ensby Psykiatrisk Sykepleier
2003 Øyvind Bekkhus Kommunelege
2003 Tone Ullmann Sosionom
2003 Svein Erik Strande Kjemiingeniør
2003 Leder Elling Follestad Sorenskriver
2003 Gerd Inger Huse
2003 Kristian Lous Tingrettsdommer