Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens Fysioterapiskole Bergen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens Fysioterapiskole Bergen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens Fysioterapiskole Bergen
Utvalgsnummer: 6148000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 09.12.1974 av Tastet i henhold til St.prp. nr. 52 (1974-75) og Stortingets vedtak av 12. desember 1974.
Mandat:
Styret ledet skolens drift i samsvar med gjeldende bestemmelser, sørget for at undervisningen faglig og pedagogisk har den nødvendige kvalitet og behandlet skolens budsjettforslag og regnskap. Fra 1. januar 1981 hører skolen inn under ansvarsområdet til D
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 5 0 6 16000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 2 7155 Vedkommende departement