Forvaltningsdatabasen

Styret for legekontoret for sjømenn i Tønsberg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for legekontoret for sjømenn i Tønsberg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for legekontoret for sjømenn i Tønsberg
Utvalgsnummer: 6150000
Opprettelsesår: 1963
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 1963
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 1 0
1981 Sosialdepartementet 4 4 3 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder John W. Syse 1 705 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Kehlin 2 705 Formidler Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Sivertsen 1 706 Assistent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kaare Olav Kjæraas 1 706 Bestyrer Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Wendelbo 1 717 Mannskapssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Reidar Eilertsen 1 720 Mønstringssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Yngvar Hvistendal jr. 1 722 Skipsreder Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sverre Bjerkestrand 1 1563 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Sverre Bjerkestrand 1 1563 Av departement