Forvaltningsdatabasen

Styret for legekontoret for sjømenn i Tromsø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for legekontoret for sjømenn i Tromsø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for legekontoret for sjømenn i Tromsø
Utvalgsnummer: 6161000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 1974 av Sosialdepartementet
Mandat:
Kontroll med virksomheten ved legekontoret for sjømenn, jfr. vedtektenes paragraf 12.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 0 0
1981 Sosialdepartementet 4 2 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ove Skjerven 1 1902 Statslege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Stenberg 1 1902 Sjømannsformidler Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Leder Håkon Paulsen 1 1902 Mønstringssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Olaf Jakobsen 1 1902 Disponent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Werner Kiil 1 1902 Opplysningssekretær Av instans utenfor departement 1970 1970