Forvaltningsdatabasen

Spesialitetsnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Spesialitetsnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Spesialitetsnemnda
Utvalgsnummer: 6173000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Spesialitetsnemnda er opprettet i henhold til lov av 20. juni 1964 om legemidler og gifter.
Mandat:
Spesialitetsnemnda skal avgjøre alle saker om godkjenning av spesialpreparater og om tilbakekalling av gitt godkjenning.
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 5 0 9 31000 Annen instans
1981 Sosialdepartementet 5 5 9 23813 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 5 5 9 31051 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 5 5 9 35213 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 5 5 9 24320 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 5 5 9 32377 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 5 5 7 26414 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 5 5 7 24053
1988 Sosialdepartementet 5 5 6 16564
1989 Sosialdepartementet 5 5 7 17337
1990 Sosialdepartementet 5 5 7 18226
1991 Sosialdepartementet 5 5 6 19101
1992 Sosialdepartementet 5 5 0 0
1993 Sosialdepartementet 5 5 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 9 9 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 9 9 10 132972
1996 Sosial- og helsedepartementet 9 9 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 9 9 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Alf Trøstheim 1 219 Salgsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Nils K. Ødegaard 1 219 Apoteker Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Magne Moe 1 220 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Leder Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jakob Jervell 1 301 Spesiallege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Erik Rugstad 1 301 Spesiallege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Alm Valseth 1 412 Apoteker Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sigurd Humerfelt 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Johannes Dale 1 1201 Overlege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Egil Willumsen 1 1601 Medisinalråd Av departement
1981 Vanlig varamedlem Egil Willumsen 1 1601 Medisinalråd Av departement
1984 Vanlig medlem Alf Trøstheim 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1984 Leder Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Elisabeth Berg 2 231 Innkjøpssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Ass. Lege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Magnus Jacobsen 1 301 Apoteker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Erik Rugstad 1 301 Spesiallege Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jakob Jervell 1 301 Spesiallege Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Sigstad 1 903 Overlege Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Strømnes 1 903 Sykehusapoteker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Elisabeth Berg 2 231 Innkjøpssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Magnus Jacobsen 1 301 Apoteker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Strømnes 1 903 Sykehusapoteker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Helge Sigstad 1 903 Overlege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Elisabeth Berg 2 231 Innkjøpssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Magnus Jacobsen 1 301 Apoteker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Helge Sigstad 1 903 Overlege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørg Strømnes 1 903 Sykehusapoteker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Elisabeth Berg 2 231 Innkjøpssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Magnus Jacobsen 1 301 Apoteker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørg Strømnes 1 903 Sykehusapoteker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Helge Sigstad 1 903 Overlege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth Berg 2 231 Innkjøpssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Magnus Jacobsen 1 301 Apoteker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørg Strømnes 1 903 Sykehusapoteker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Helge Sigstad 1 903 Overlege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørg Strømnes 1 219 Laboratoriesjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Berg 2 231 Innkjøpssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arvid Bjørneklepp 1 301 Overlege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Sykehusapoteker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Helge Sigstad 1 903 Overlege Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arvid Bjørneklepp 1 301 Overlege Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Sykehusapoteker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Sykehusapoteker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arvid Bjørneklepp 1 301 Overlege Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marit Andrew 2 233 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Turid Mørk 2 301 Provisor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anders Hartmann 1 301 Universitetslek Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Marie Horn 2 301 Sykehusapoteker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Helge Nordahl 1 301 Sykehusapoteker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arvid Bjørneklepp 1 301 Overlege Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Marit Andrew 2 233 Førsteamanuensi Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anders Hartmann 1 301 Universitetslek Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Helge Nordahl 1 301 Sykehusapoteker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Turid Mørk 2 301 Provisor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Nils Ove Hoem 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per Løkken 1 219 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Knut M. Lunde 1 219 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gro Nylander 2 219 Prosjektleder Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Marit Andrew 2 233 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Nils Ove Hoem 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Helge Nordahl 1 301 Apoteker Av departement 1970
1994 Andre tilknyttede personer Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lasse An Skoglund 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Turid Mørk 2 301 Provisor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Asbjørg Christophersen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1994 Nestleder Ingrid Os 2 301 Overlege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Dagny Sandnes 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kristian Ingebrigtsen 1 301 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ingebjør Storm-Mathisen 2 301 Overlege Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Hans Eri Heier 1 301 Overlege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Professor Av departement 1970
1994 Leder Anders Hartmann 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Frank Ro Andersen 1 1018 Kommunelege Ii Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anne Husebekk 2 1902 Overlege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gunvor ( Solheim 2 1902 Apoteker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Reidunn Førde 2 Lege Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Løkken 1 219 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gro Nylander 2 219 Lege Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Knut M. Lunde 1 219 Professor Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Marit Andrew 2 233 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kristian Ingebrigtsen 1 301 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Professor Av departement 1970
1995 Nestleder Ingrid Os 2 301 Overlege Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ingebjør Storm-Mathisen 2 301 Overlege Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Dagny Sandnes 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Andre tilknyttede personer Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lasse An Skoglund 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hans Eri Heier 1 301 Overlege Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Asbjørg Christophersen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Frank Ro Andersen 1 1018 Kommunelege Ii Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne-Christine Schmidt-Melbye 2 1601 Overlege Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anne Husebekk 2 1902 Overlege Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gunvor ( Solheim 2 1902 Apoteker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Reidunn Førde 2 Lege Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gro Nylander 2 219 Lege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Løkken 1 219 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Knut M. Lunde 1 219 Professor Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Marit Andrew 2 233 Underdirektør Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kristian Ingebrigtsen 1 301 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ingebjørg Storm-Mathisen 2 301 Overlege Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Asbjørg Solberg Christophersen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Dagny Sandnes 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Nestleder Ingrid Os 2 301 Overlege Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lasse Ansgar Skoglund 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Frank Robert Andersen 1 1018 Kommunelege Ii Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne-Christine Schmidt-Melbye 2 1601 Overlege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anne Husebekk 2 1902 Overlege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gunvor (Betzy) Solheim 2 1902 Apoteker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Reidunn Førde 2 Lege Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Per Løkken 1 219 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Knut M. Lunde 1 219 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gro Nylander 2 219 Lege Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Marit Andrew 2 233 Underdirektør Av departement 1970
1997 Leder Dagny Sandnes 2 301 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Asbjørg Solberg Christophersen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Lasse Ansgar Skoglund 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Kristian Ingebrigtsen 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Nils Ove Hoem 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Professor Av departement 1970
1997 Nestleder Ingrid Os 2 301 Overlege Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ingebjørg Storm-Mathisen 2 301 Overlege Av departement 1970 1970
1997 Andre tilknyttede personer Anne Marie Horn 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Helge Nordahl 1 301 Apoteker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Frank Robert Andersen 1 1018 Kommunelege Ii Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne-Christine Schmidt-Melbye 2 1601 Overlege Av departement 1970
1997 Nestleder Anne Husebekk 2 1902 Overlege Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Gunvor (Betzy) Solheim 2 1902 Sykehusapoteker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Reidunn Førde 2 Lege Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gerd Selset Aandahl 2 Avdelingsoverle Av departement 1970
2002 Per Løkken 219 Professor
2002 Annette Bakken 219 Lege
2002 Asbjørg Solberg Christophersen 301 Avdelingssjef
2002 Tor Skomedal 301 Professor
2002 Hege Christensen 301 Førsteamanuensis
2002 Trine Bjørner 301 Lege
2002 Kirsten Kilvik Viktil 301 Farmasøyt
2002 Leder Dagny Sandnes 301 Professor
2002 Lasse Ansgar Skoglund 301 Professor
2002 Emilia Kerty 301 Professor
2002 Kristian Ingebrigtsen 301 Professor
2002 Helge Nordahl 301 Apoteker
2002 Hallvard Holdaas 301 Overlege
2002 Nestleder Frank Robert Andersen 1018 Kommunelege Ii
2002 Helga B. Salvesen 1201 Overlege
2002 Nils Hovdenak 1201 Overlege
2002 Bettina Riedel 1201 Assistentlege
2002 Anne Kristin Milde 1246 Klinikkveterinær
2002 Per Bergsholm 1432 Overlege
2002 Eli Berg 1902 Stipendiat
2002 Anne Husebekk 1902 Overlege
2002 Svein Ivar Mellgren 1902 Professor
2002 Ole Herman Robak Overlege
2002 Gerd Selset Aandahl Avdelingsoverlege
2003 Hege Christensen Førsteamanuensis
2003 Anne Kristin Milde Klinikkveterinær
2003 Per Løkken Professor
2003 Leder Dagny Sandnes Professor
2003 Kristian Ingebrigtsen Professor
2003 Hallvard Holdaas Overlege
2003 Annette Bakken Lege
2003 Asbjørg Solberg Christophersen Avdelingssjef
2003 Nestleder Frank Robert Andersen Kommunelege Ii
2003 Lasse Ansgar Skoglund Professor
2003 Trine Bjørner Lege
2003 Gerd Selset Aandahl Avdelingsoverlege
2003 Anne Husebekk Overlege
2003 Nils Hovdenak Overlege
2003 Svein Ivar Mellgren Professor
2003 Per Bergsholm Overlege
2003 Kirsten Kilvik Viktil Farmasøyt
2003 Bettina Riedel Assistentlege
2003 Emilia Kerty Professor
2003 Ole Herman Robak Overlege
2003 Tor Skomedal Professor
2003 Helga B. Salvesen Overlege
2003 Eli Berg Stipendiat
2003 Helge Nordahl Apoteker