Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne
Utvalgsnummer: 6181000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 20.06.1978 av Sosialdepartementet
Mandat:
Skal beskrive den nåværende organiseringen av brennevinsskjenkingen og hvordan den virker.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 8 0 8 28000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 8 0 8 28364 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 8 0 1 10073 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Anders Salvesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1980 Leder Jacob R. S. Walnum 1 219 Justitiarius Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Eli Quam 2 219 Juridisk Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Øystein Søraa 1 220 Redaktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Nils Peter Brahde 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Dag Ljønes 1 538 Hovedlærer Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Torbjørn Evenbye 1 1001 Hotelleier Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Eli Quam 2 219 Juridisk Konsulent Av departement 1970
1981 Leder Jacob R. S. Walnum 1 219 Justitiarius Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Anders Salvesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Øystein Søraa 1 220 Redaktør Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Nils Peter Brahde 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Dag Ljønes 1 538 Hovedlærer Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Torbjørn Evenbye 1 1001 Hotelleier Av departement 1970