Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å utrede spørsmål om autorisasjon av kiropraktorer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å utrede spørsmål om autorisasjon av kiropraktorer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å utrede spørsmål om autorisasjon av kiropraktorer
Utvalgsnummer: 6190000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 03.07.1979 av Sosialdepartementet
Mandat:
Utvalget skal utrede spørsmål om autorisasjon av kiropraktorer, herunder de faglige, juridiske og økonomiske sider av saken. Det skal legges spesiell vekt på å utrede de økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som legges fram.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 7 0 3 62000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 8 0 3 180000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 7 0 4 91832 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 7 0 7 67750 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 7 0 3 4269 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Olav Kaugerud 1 134 Kiropraktor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Dagfinn Gedde-Dahl 1 219 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Mai-Lis Røed Kristiansen 2 220 Konsulent Av departement 1970
1980 Leder Egil Endresen 1 301 Høyesterettsdommer Av departement 1970
1980 Medlem og sekretær Hans Atle Tellevik 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Erik Kåss 1 301 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kyrre Myhrvold 1 301 Kiropraktor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Georg Rasmussen 1 1804 Kiropraktor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Olav Kaugerud 1 134 Kiropraktor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Dagfinn Gedde-Dahl 1 219 Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Mai-Lis Røed Kristiansen 2 220 Konsulent Av departement 1970
1981 Medlem og sekretær Hans Atle Tellevik 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kyrre Myhrvold 1 301 Kiropraktor Av departement 1970
1981 Leder Egil Endresen 1 301 Høyesterettsdommer Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Erik Kåss 1 301 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Georg Rasmussen 1 1804 Kiropraktor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olav Kaugerud 1 134 Kiropraktor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Dagfinn Gedde-Dahl 1 219 Overlege Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Mai-Lis Røed Kristiansen 2 220 Konsulent Av departement 1970
1983 Leder Egil Endresen 1 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kyrre Myhrvold 1 301 Kiropraktor Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Hans Atle Tellevik 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erik Kåss 1 301 Professor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Georg Rasmussen 1 1804 Kiropraktor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Kaugerud 1 134 Kiropraktor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Dagfinn Gedde-Dahl 1 219 Overlege Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Mai-Lis Røed Kristiansen 2 220 Konsulent Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Hans Atle Tellevik 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Egil Endresen 1 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kyrre Myhrvold 1 301 Kiropraktor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Kåss 1 301 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Georg Rasmussen 1 1804 Kiropraktor Av departement 1970