Forvaltningsdatabasen

Kystvaktrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kystvaktrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kystvaktrådet
Utvalgsnummer: 62
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Forskrift
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Forsvarsdepartementet
2005 Forsvarsdepartementet
2006 Forsvarsdepartementet
2007 Forsvarsdepartementet
2008 Forsvarsdepartementet
2009 Forsvarsdepartementet
2010 Forsvarsdepartementet
2011 Forsvarsdepartementet
2012 Forsvarsdepartementet
2013 Forsvarsdepartementet
2014 Forsvarsdepartementet
2015 Forsvarsdepartementet
2016 Forsvarsdepartementet
2017 Forsvarsdepartementet
2018 Forsvarsdepartementet
2019 Forsvarsdepartementet
2020 Forsvarsdepartementet
2021 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2004 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2004 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2004 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2004 Trond Heimvik 1 0 rådgiver Kongen 01.01.1999 03.12.2004
2004 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2004 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2004 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2004 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2004 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2004 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2004 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2004 Martin G. Ramsland 1 0 orlogskaptein Kongen 01.01.2003 01.08.2008
2004 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2004 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2004 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2005 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2005 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2005 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2005 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2005 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2005 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2005 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2005 Martin G. Ramsland 1 0 orlogskaptein Kongen 01.01.2003 01.08.2008
2005 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2005 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2005 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2005 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2005 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2005 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2005 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2006 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2006 Martin G. Ramsland 1 0 orlogskaptein Kongen 01.01.2003 01.08.2008
2006 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2006 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2006 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2006 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2006 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2006 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2006 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2006 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2006 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2006 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2006 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2006 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2006 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2007 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2007 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2007 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2007 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2007 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2007 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2007 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2007 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2007 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2007 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2007 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2007 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2007 Martin G. Ramsland 1 0 orlogskaptein Kongen 01.01.2003 01.08.2008
2007 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2007 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2008 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2008 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2008 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2008 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2008 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2008 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2008 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2008 Martin G. Ramsland 1 0 orlogskaptein Kongen 01.01.2003 01.08.2008
2008 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2008 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2008 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2008 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2008 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2008 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2008 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2009 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2009 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2009 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2009 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2009 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2009 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2009 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2009 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2009 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2009 Geir Iden 1 0 kommandørkaptein Kongen 01.01.2009 29.07.2011
2009 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2009 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2009 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2009 Lars Saunes 1 2710 flaggkommandør Kongen 01.01.2009 31.12.2013
2009 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2009 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2010 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2010 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2010 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2010 Geir Iden 1 0 kommandørkaptein Kongen 01.01.2009 29.07.2011
2010 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2010 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2010 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2010 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2010 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2010 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2010 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2010 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2010 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2010 Lars Saunes 1 2710 flaggkommandør Kongen 01.01.2009 31.12.2013
2010 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2010 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2011 Tonje Sund 2 0 rådgiver Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2011 Kjell Kristian Egge 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2011 30.06.2012
2011 Geir Iden 1 0 kommandørkaptein Kongen 01.01.2009 29.07.2011
2011 Lisbeth W. Plassa 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2011 Lars Sverre Keim 1 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2011 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2011 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1990 31.12.2011
2011 Tom Erik Grannes 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1993 01.01.2011
2011 Olav Myklebust 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2011 Knut Øyvind Schreiner 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2011 Lars Fause 1 0 førstestatsadvokat Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2011 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 sjef Kongen 01.01.1994 01.01.2011
2011 Nina Dahl 2 0 konsulent Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2011 Magne Svor 1 0 underdirektør Kongen 01.01.1999 01.01.2011
2011 Lars Saunes 1 2710 flaggkommandør Kongen 01.01.2009 31.12.2013
2011 Terje Hernes Pettersen 1 4920 underdirektør Kongen 01.01.2011 31.12.2013
2011 Sverre Johansen 1 5590 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2011 31.10.2011
2011 Morten Refstad 1 7760 orlogskaptein Kongen 01.01.2011 01.02.2013
2011 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2011 Roar Sellevoll 1 14150 seniorrådgiver Kongen 01.01.2011 28.10.2014
2011 Marit Nesheim 2 30260 førstekonsulent Kongen 01.01.2001 01.01.2011
2011 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2011 Jarle Vika 1 51140 kommandørkaptein Kongen 01.01.2011 31.07.2012
2011 Knut Kristiansen 1 55280 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2011 31.07.2012
2012 Kjell Kristian Egge 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2011 30.06.2012
2012 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør Kongen 01.01.1999 31.07.2012
2012 Lars Saunes 1 2710 flaggkommandør Kongen 01.01.2009 31.12.2013
2012 Terje Hernes Pettersen 1 4920 underdirektør Kongen 01.01.2011 31.12.2013
2012 Morten Refstad 1 7760 orlogskaptein Kongen 01.01.2011 01.02.2013
2012 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2012 Roar Sellevoll 1 14150 seniorrådgiver Kongen 01.01.2011 28.10.2014
2012 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2012 Jarle Vika 1 51140 kommandørkaptein Kongen 01.01.2011 31.07.2012
2012 Arne Morten Grønningsæter 1 51740 flaggkommandør Kongen 01.01.2012 31.07.2014
2012 Torbjørn Havnerås 1 54720 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2012 31.12.2013
2012 Knut Kristiansen 1 55280 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2011 31.07.2012
2013 Lars Saunes 1 2710 flaggkommandør Kongen 01.01.2009 31.12.2013
2013 Silje Skjævesland 2 4610 rådgiver Kongen 01.01.2013 31.12.2014
2013 Terje Hernes Pettersen 1 4920 underdirektør Kongen 01.01.2011 31.12.2013
2013 Morten Refstad 1 7760 orlogskaptein Kongen 01.01.2011 01.02.2013
2013 Willy Grepstad 1 13500 seniorrådgiver Kongen 01.01.1999 31.12.2013
2013 Roar Sellevoll 1 14150 seniorrådgiver Kongen 01.01.2011 28.10.2014
2013 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2013 Arne Morten Grønningsæter 1 51740 flaggkommandør Kongen 01.01.2012 31.07.2014
2013 Torbjørn Havnerås 1 54720 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2012 31.12.2013
2014 Silje Skjævesland 2 4610 rådgiver Kongen 01.01.2013 31.12.2014
2014 Roar Sellevoll 1 14150 seniorrådgiver Kongen 01.01.2011 28.10.2014
2014 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2014 Arne Morten Grønningsæter 1 51740 flaggkommandør Kongen 01.01.2012 31.07.2014
2015 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2016 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2017 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018
2018 Stein Solberg 1 43100 redningsinspektør Kongen 01.01.2011 01.06.2018