Forvaltningsdatabasen

Arbeidsgruppe til å legge fram retningsgivende normer for bemanning for pleiepersonell i psykiatriske sykhus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsgruppe til å legge fram retningsgivende normer for bemanning for pleiepersonell i psykiatriske sykhus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsgruppe til å legge fram retningsgivende normer for bemanning for pleiepersonell i psykiatriske sykhus
Utvalgsnummer: 6201000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Sosialdepartementet
Mandat:
Skal gi en definisjon av begrepet "psykiatrisk sykepleie". Beskrive hva sykepostens benevnelse (f.eks. akutt/langtidspleie) innebærer, og beskrive hvilke typer behandlingstilbud som bør stilles til disposisjon innenfor de repektive sykepostkategorier. Ut
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 5 15000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 0 5 15000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kåre Høye 1 103 Sjefsykepleier Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Ester Egebakken 2 219 Førstekonsulent 1970 1970
1980 Vanlig medlem Karin Rønning 2 220 Sykepleielærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gerd Irene Hermansen 2 301 Hjelpepleier Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Endre Ugelstad 1 301 Overlege Av departement 1970 1970