Forvaltningsdatabasen

Radiologi-utvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Radiologi-utvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Radiologi-utvalget
Utvalgsnummer: 6217000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 19.03.1979 av Helsedirektøren
Tidsfrist: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Sosialdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement