Forvaltningsdatabasen

Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid
Utvalgsnummer: 6219000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 09.05.1983 av Sosialdepartementet
Mandat:
Redegjørelse for nåværende bruk av midler til tannhelsearbeid. Vurdere prinsipper for framtidig bruk. Omfordeling innenfor nåværende ramme?
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Sosialdepartementet 9 9 3 50557 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 9 9 5 93433 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 9 9 7 133970 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 9 9 1 59651 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Ingar Kompelien 1 137 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Inger-Margrethe Lund 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Guthorm Halvorsen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Leder Arnljot Henning Gaare 1 220 Tannlege Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Steinar Stokke 1 228 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jostein Rise 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Trond Einar Augustson 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Leiv Opstad 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Randi Nilsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eivind Karlsen 1 301 Generalsekretær ( Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Dorthe Holst 2 301 Fhv. Amanuensis Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anne Marie Borgersen 2 627 Konsulent Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Bjørn P. Oustad 1 903 Distriktstannlege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørg Øyri 2 1103 Fylkestannlege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gerd Slaatrem V Erpecom 2 1201 Tannlege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Torgeir Togstad 1 1201 Tannlege Av departement 1970
1983 Nestleder Ole Willy Sandbekk 1 1601 Fylkestannlege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Bec Andersen 2 1640 Tannlege Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erik Hillesund 1 2003 Fylkestannlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Guthorm Halvorsen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Inger-Margrethe Lund 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Leder Arnljot Henning Gaare 1 220 Tannlege Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Stokke 1 228 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jostein Rise 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Randi Nilsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Dorthe Holst 2 301 Pensjonist Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eivind Karlsen 1 301 Generalsekretær ( Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ingar Kompelien 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Leiv Opstad 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Trond Einar Augustson 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Marie Borgersen 2 627 Byråsjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Bjørn P. Oustad 1 903 Distriktstannlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Øyri 2 1103 Fylkestannlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gerd Slaatrem V Erpecom 2 1201 Tannlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torgeir Togstad 1 1201 Tannlege Av departement 1970
1984 Nestleder Ole Willy Sandbekk 1 1601 Fylkestannlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Bec Andersen 2 1640 Tannlege Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Hillesund 1 2003 Fylkestannlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Guthorm Halvorsen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Inger-Margrethe Lund 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1985 Leder Arnljot Henning Gaare 1 220 Tannlege Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Steinar Stokke 1 228 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Leiv Opstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Dorthe Holst 2 301 Pensjonist Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Trond Einar Augustson 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ingar Kompelien 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eivind Karlsen 1 301 Generalsekretær ( Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jostein Rise 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Randi Nilsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Marie Borgersen 2 627 Byråsjef Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Bjørn P. Oustad 1 903 Distriktstannlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Øyri 2 1103 Fylkestannlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gerd Slaatrem V Erpecom 2 1201 Tannlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Torgeir Togstad 1 1201 Tannlege Av departement 1970
1985 Nestleder Ole Willy Sandbekk 1 1601 Fylkestannlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Bec Andersen 2 1640 Tannlege Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erik Hillesund 1 2003 Fylkestannlege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Inger-Margrethe Lund 2 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Guthorm Halvorsen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1986 Leder Arnljot Henning Gaare 1 220 Tannlege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Stokke 1 228 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trond Einar Augustson 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jostein Rise 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Dorthe Holst 2 301 Pensjonist Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Randi Nilsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eivind Karlsen 1 301 Generalsekretær ( Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ingar Kompelien 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Leiv Opstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Marie Borgersen 2 627 Byråsjef Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Bjørn P. Oustad 1 903 Distriktstannlege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Øyri 2 1103 Fylkestannlege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Torgeir Togstad 1 1201 Tannlege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gerd Slaatrem V Erpecom 2 1201 Tannlege Av departement 1970
1986 Nestleder Ole Willy Sandbekk 1 1601 Fylkestannlege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Bec Andersen 2 1640 Tannlege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Hillesund 1 2003 Fylkestannlege Av departement 1970