Forvaltningsdatabasen

Sakkyndig bilutvalg for Nord-Trøndelag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sakkyndig bilutvalg for Nord-Trøndelag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sakkyndig bilutvalg for Nord-Trøndelag
Utvalgsnummer: 6243000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 13.06.1985 av Sosialdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Sosialdepartementet 3 3 6 8899 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 3 3 8 11909 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 3 3 9 10254
1988 Sosialdepartementet 3 3 10 27022
1989 Sosialdepartementet 3 3 8 19257
1990 Sosialdepartementet 3 3 8 19452
1991 Sosialdepartementet 3 3 11 40300
1992 Sosialdepartementet 3 3 9 37734
1993 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Arne Nonstad 1 1702 Stasjonssjef Av departement 1970
1985 Leder Roar Johnsen 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jarle Holan 1 1714 Ingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anna Hjulstad 2 1719 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Vidar Brenne 1 1719 Fysioterapeut Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Rolf Tamber 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1986 Leder Roar Johnsen 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne Nonstad 1 1702 Stasjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jarle Holan 1 1714 Ingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Vidar Brenne 1 1719 Fysioterapeut Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anna Hjulstad 2 1719 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Rolf Tamber 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne Nonstad 1 1702 Stasjonssjef Av departement 1970
1987 Leder Roar Johnsen 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1987 Varamedlem og nestleder Terje Olav Vigen 1 1711 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jarle Holan 1 1714 Ingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Vidar Brenne 1 1719 Fysioterapeut Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anna Hjulstad 2 1719 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Rolf Tamber 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arne Nonstad 1 1702 Stasjonssjef Av departement 1970
1988 Leder Roar Johnsen 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder Terje Olav Vigen 1 1711 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jarle Holan 1 1714 Ingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Vidar Brenne 1 1719 Fysioterapeut Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anna Hjulstad 2 1719 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar Rolf Tamber 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Nonstad 1 1702 Stasjonssjef Av departement 1970 1970
1989 Leder Morten Tanem 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jarle Holan 1 1714 Ingeniør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Vidar Brenne 1 1719 Fysioterapeut Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Anna Hjulstad 2 1719 Fysioterapeut Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Sjur Agdestein 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1990 Leder Morten Tanem 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sjur Agdestein 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1991 Leder Morten Tanem 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Astrid Sakshaug 2 1714 Fysioterap Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sjur Agdestein 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1992 Leder Morten Tanem 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Astrid Sakshaug 2 1714 Fysioterapeut Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sjur Agdestein 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1993 Leder Morten Tanem 1 1702 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Astrid Sakshaug 2 1714 Fysioterapeut Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Sjur Agdestein 1 1725 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1994 Leder Morten Tanem 1 1702 Ass Fylkeslege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Astrid Sakshaug 2 1714 Fysioterapeut Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Sjur Agdestein 1 1725 Ass Fylkeslege Av departement 1970