Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus
Utvalgsnummer: 6249000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.07.1985 av Sosialdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Sosialdepartementet 4 4 12 41399 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 33 62370 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 30 111107
1988 Sosialdepartementet 4 4 22 89661
1989 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1990 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1991 Sosialdepartementet 4 4 22 0
1992 Sosialdepartementet 4 4 27 352987
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 28 470754
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Pål Vartdal 1 219 Overingeniør Av andre 1970
1985 Leder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Halvorsen 2 301 Konsulent Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Rigmor Wesenberg 2 301 Administrasjonssj Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Christian Groth 1 301 Bydelslege I Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Harriet Haukeland 2 301 Bydelslege Ii Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Egger 1 301 Administrasjonssj Av andre 1970
1985 Varamedlem og nestleder Audun Johansen 1 706 Herredsrettsdomme Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Pål Vartdal 1 219 Overingeniør Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Dagny Jørgensen 2 220 Avdelingsleder Av andre 1970
1986 Leder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Rigmor Wesenberg 2 301 Administrasjonssj Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Harriet Haukeland 2 301 Bydelslege Ii Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Halvorsen 2 301 Konsulent Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Egger 1 301 Administrasjonssj Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Christian Groth 1 301 Bydelslege I Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Eva Søtorp 2 301 Avdelingsleder Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Audun Johansen 1 706 Herredsrettsdomme Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Pål Vartdal 1 219 Overingeniør Av andre 1970
1987 Leder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Dagny Jørgensen 2 220 Avdelingsleder Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Harriet Haukeland 2 301 Bydelslege Ii Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Halvorsen 2 301 Konsulent Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Eva Søtorp 2 301 Avdelingsleder Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Christian Groth 1 301 Bydelslege I Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Audun Johansen 1 706 Herredsrettsdom Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Pål Vartdal 1 219 Overingeniør Av andre 1970 1970
1988 Leder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Dagny Jørgensen 2 220 Avdelingsleder Av andre 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Halvorsen 2 301 Konsulent Av andre 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Carl Engeset 1 301 Bydelslege Ii Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Harriet Haukeland 2 301 Bydelslege Ii Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Christian Groth 1 301 Bydelslege I Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Audun Johansen 1 706 Herredsrettsdom Av andre 1970
1989 Leder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Harriet Haukeland 2 301 Bydelslege Ii Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Christian Groth 1 301 Bydelslege I Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Carl Engeset 1 301 Bydelslege Ii Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Audun Johansen 1 706 Herredsrettsdom Av andre 1970
1990 Leder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Christian Groth 1 301 Bydelslege I Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Audun Johansen 1 706 Sorenskriver Av andre 1970
1991 Leder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Christian Groth 1 301 Bydelslege I Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Trond Brostigen 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Kirsten Langseth 2 301 Advokat Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Audun Johansen 1 706 Sorenskriver Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Trond Brostigen 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Kirsten Langseth 2 301 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Kirsten Langseth 2 301 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Trond Brostigen 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Trond Brostigen 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Kirsten Langseth 2 301 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Kirsten Langseth 2 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Trond Brostigen 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Wirstad 2 301 Avdelingssykepl Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Trond Brostigen 1 301 Bydelslege Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Kirsten Langseth 2 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Trond Brostigen 1 219 Bydelslege Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Christian Vesseltun 1 220 Feltarbeider Av andre 1970
1997 Varamedlem og nestleder Rachel Wisløff 2 220 Overformynder Av andre 1970 1970
1997 Leder Kirsten Langseth 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Carl Engeset 1 301 Bydelslege Av andre 1970 1970
1997 Vanlig medlem Erik Langbråten 1 711 Kultursjef Av andre 1970
2002 Trond Brostigen 219 Bydelslege
2002 Christian Vesseltun 220 Feltarbeider
2002 Kari Sundby 220 Regionsekretær
2002 Erik Langbråten 220 Førstekonsulent
2002 Bodil Smevåg 301
2002 Leder Kirsten Langseth 301 Advokat
2002 Anne Møbjerg 301 Avdelingsleder
2002 Siv Bjørklid 301 Advokat
2002 Carl Engeset 301 Bydelslege
2003 Siv Bjørklid Advokat
2003 Trond Brostigen Bydelslege
2003 Kari Sundby Regionsekretær
2003 Anne Møbjerg Avdelingsleder
2003 Carl Engeset Bydelslege
2003 Christian Vesseltun Feltarbeider
2003 Erik Langbråten Førstekonsulent
2003 Leder Kirsten Langseth Advokat
2003 Bodil Smevåg